Výběr z nedělních kázání. Kázání na biblický text je středem evangelických bohoslužeb. Pokus porozumět a vyložit staré příběhy a další texty bible tak, aby z nich zaznělo Slovo. Ideálně, aby zasáhlo do konkrétní situace posluchače, proměnilo ho - dalo naději, radost, jiný pohled, povzbudilo... Náročný úkol, těžko splnitelný. Spoléháme na působení Ducha, který i z hloupých slov dovede dát zaznít Slovu. To samozřejmě z kazatele nesnímá odpovědnost poctivé přípravy, studia... 

Kázání na jednotlivé neděle mohou vycházet z daných textů na konkrétní neděle církevního roku (tzv. perikopy). Časté je v našem prostředí také postupné čtení bible (tzv. lectio continua) nebo tématická kázání (například série kázání na Apoštolské vyznání víry). Série kázání na Ježíšova podobenství.

Vstoupil na nebesa - apoštolské vyznání víry

První Korintským 3,11-15

Článek (vyznání) o Ježíšově nanebevstoupení je prý až příliš spjat se starodávnými mytologickými obrazy, kdy se svět rozděloval na podsvětí dole, zemi tady někde a nebe kdesi nahoře. A protože takhle už skutečnost světa jako moderní lidé nevnímáme, nemá nám prý tohle...

Hříchů odpuštění - apoštolské vyznání víry

"Není na tom světě nic většího, než odpuštění“ - skončil své kázání na tento článek apoštolského vyznání někdejší synodní senior Viktor Hájek. Já tím začnu. Dalo by se totiž říct - tím všechno začíná. Ztracený syn je opět nalezen (přichází k sobě) ve chvíli, kdy si uvědomí, že v domě jeho otce se...

Společenství svatých (Apoštolské vyznání víry) - Filipským 2,1-5

Věříme svatých obcování - (nejen) děti v pubertě si tu představují ledacos, co asi nebylo záměrem vyznání. Ten novější překlad - „společenství svatých“ - je asi o něco srozumitelnější... Společenství - to je od slova „být spolu“. Nicméně i to staré slovo „obcování“ má něco do sebe. Křesťané spolu...

Svatou církev obecnou - Apoštolské vyznání víry

Čtení: Jan 17,6-19, Marek 3,13-19 (vyvolení dvanácti)  „Svatá církev obecná“. Co to je? Pro většinu současníků asi jakási instituce - a to instituce s hodně špatným renomé (alespoň v českých zemích). V lepším případě jakási organizace na pěstování nábožna, v horším případě totalitní organizace...

Stvořitele nebe i země (Apoštolské vyznání víry)

Modlitba: Hospodine, Stvořiteli světa, děkujeme ti za jeho krásu, za všechno, čím jsme obklopeni, co nám dává radost i sílu. Chválíme tě a žasneme nad důmyslností tvého stvoření, na které se nemůžeme vynadívat. Děkujeme za všechny krásné chvíle, které jsme mohli v uplynulých dnech prožít. Bez tebe...

všemohoucího (Apoštolské vyznání víry)

Modlitba: Milostivý Bože, mnoho kolem nás toho je zavřeného, mnozí jsme doma zavření a izolovaní. Ty ale přicházíš i skrz zavřené dveře, máš klíče k našim životům. Otevíráš výhledy naděje. Prosíme, otevírej nám je i nyní. Přinášej klid tam, kde vládne nervozita a strach. I v tuto chvíli chceme...

Otce (Apoštolské vyznání víry)

Modlitba: Pane, jsi pramenem, světlem, posilou i útočištěm, k tobě přicházíme se svými nadějemi, se svými sny i se vším, co tíží. Přicházíme se svými díky i s radostí za všechny dobré chvíle. U tebe smíme také odložit, co nás tíží; tobě se smíme svěřit a vypovídat. Někdy máme pocit, že jsme ti silní...

v Boha (Apoštolské vyznání víry)

Modlitba: Milostivý Pane, ty k nám přicházíš. Často tak, že tě nezpozorujeme, že si to neuvědomujeme. Přicházíš a oslovuješ nás. Často nás tvé slovo zaskočí. Potká nepřipravené, nerozhodné. Často se zdráháme ho přijmout. Bojíme se, že nezvládneme úkoly, které před nás stavíš. Bojíme se, že nás to...

Věřím (Apoštolské vyznání víry)

Modlitba: Hospodine, náš Pane, tobě patří naše chvála a vděčnost. S úžasem si smíme uvědomovat, že ti patříme a co to pro nás znamená. S vděčností smíme přijímat tvou ruku, která nás drží, když padáme, ukazuje směr, když bloudíme, popostrkuje, když ztrácíme odvahu nebo se ti chceme někam ztratit.

...

David a Saul v jeskyni (1Sam 24)

Příběhy o Davidovi patří k těm nejpoutavějším v bibli. Určitě by se daly dobře zfilmovat. Davida sledujeme od chvíle, kdy jako nenápadný hudebně nadaný mladíček přichází na královský dvůr, poráží obra – do té doby je to spíš taková pohádka – jak ovšem David dospívá, tak se z pohádky stává...

Za hosty anděly - Žd 13,1-2

Bratrská láska ať trvá. S láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud. Tak někteří (aniž to tušili) měli za hosty anděly. (Žd 13,1-2 )

Zkuste si představit, jak by se člověk připravoval na takovou návštěvu anděla. Zřejmě by tomu ale věnoval dost času a úsilí. Možná by si i vzal dovolenou, aby se o...

Setba i žen, chlad i žár - Gn 8,15-22, Díkčinění

Noe slaví díkůvzdání. Má proč. Bylo to s ním na hraně. (S celým lidstvem to vlastně bylo nahraně.) Jen záchranná vesta Boží milosti ho udržela nad vodou a on to ví. Všude kolem něj byla voda. Všude kolem něj byla nespravedlnost. Všechno směřovalo ke dnu, ale on smí jít dál. Dveře archy se otevřely a...

Člověče, kde jsi? - Gn 2,15-17; 3,1-21

Stalo se (podle staré židovské legendy), že jeden rabín seděl zavřený ve vězení. Považovali ho za podvratný živel. Přišel za ním vězeňský dozorce, asi pohan, takový racionalista, který chce, aby mu všechno sedělo. A ten se rabínovi vysmál – „Říkáte, že je ten váš Pán Bůh vševědoucí, tak proč se toho...

Na počátku - Gn 1

Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem. Sto roků kopal jsem uhlí. Za sto let v rameni bezmasém svaly mi v železo stuhly... Možná někteří ještě znáte slavnou Berzučovu báseň. A zkuste si představit, že by přišli nějací rozumradové a začali by tvrdit - to je ale nesmysl, přece nemohl ten Bezruč vydržet v...

Povolání rybářů, konfirmace - Mk 1,16-20

Když procházel přes Poděbrady, uviděl Kubu, Natalku a Jonáše, jak se zrovna učí na písemku, byli to totiž žáci místního gymnázia. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním z vás učitele matematiky života.“ Ihned opustili své sešity a šli za ním. O něco dále potkal Aničku, Igora, Honzu a Fandu. Hned...

Čím se plýtvat nemá (Pomazání v Betánii) - J 12,1-8

Bratři a sestry spolu s Ježíšem se ocitáme v Betanii. Vesnice kousek od Jeruzaléma, tři kilometry. Co by kamenem dohodil a přece - jakoby v závětří událostí, které jsou už už na spadnutí a ke kterým Ježíš směřuje. Oáza klidu. Ježíš je obklopen svými učedníky, milovaným přítelem Lazarem - tím kterého...

Setníkova víra - Mt 8,5

Slovo má moc. Ježíšovo slovo má moc. Má moc uzdravit. Někteří lidé o moci slova možná pochybují. Mají raději činy. Záleží na okolnostech. Jistě, slovo může být i prázdné, může to být jen fráze, může to být jen žvást. Nakonec i Ježíš říká: „Ne každý, kdož mi říká: Pane, Pane, vejde do království...

Ježíšův rodokmen - Mt 1,1-17

Bratři a sestry, milí přátelé v Kristu,

Myslím, že jste text dnešního kázání přestali poslouchat a vnímat hned po několika slovech. Není divu. Objevuje se tam čtyřicetsedm jmen. Kdo by se v tom uměl orientovat? Koho a proč by tohle mohlo zajímat? Snad nějakého historika, či badatele. Ale my bychom...

Bohatý muž - Mk 10,17-22

Co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě... Hodně závažná otázka. Dnes bychom se možná neptali po věčném životě, ale po smyslu života.

Jak je to se smyslem toho, co dělám a čím jsem? Co máme dělat, aby náš život obstál – řečeno s Masarykem „pod zorným úhlem věčnosti“? Býváme pohlceni tím, co...

Lk 19,11-27 - Hřivny

Když chtěl Ježíš zaujmout pozornost svých posluchačů, nemohl si vybrat lepší téma: peníze. Hospodaření a investování. Na to se lidi skoro vždycky chytěj. Není to poprvé, nedávno jsme si připomněli podobenství o nepoctivém správci, který si získával přátele tím, že tuneloval majetek svého pána. A byl...

Ž 139 - Zkoumáš mě a znáš mě

Kdybych měl sestavovat hitparádu nejdůležitějších a nejkrásnějších biblických míst, asi bych zařadil 139.žalm na jedno z předních míst. Je to jeden z textů, kde se podle mě ozývají ty hlavní biblické motivy.

Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě - kraličtí "ty jsi mne zkusil (vyzkoušel) a seznal"...

Pronajatá vinice - Mt 21,33-43

Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal v ní lis a vystavil strážní věž; potom vinici pronajal vinařům a odcestoval.

Opět se tu setkáváme s obrazem vinice - když jsme o tom Izajášově podobenství mluvili posledně při sborovém shromáždění, tak bylo v centru to, jestli vinice přinese...

Hospodinova vinice - 2Kr 17,13-16; Iz 5,1-7

Kdo za to může?... hledáme viníka, když se něco pokazí, nepovede, nevyjde. Když se práce nedaří, když se manželství rozpadá, když to ve společnosti za nic nestojí. A řešení míváme: Buď za to může ten druhý, anebo nepříznivé okolnosti, které jsme nemohli ovlivnit - špatná doba, nedostatek prostředků...

O tunelování Božího království - Lk 16,1-9

Myslím, že pro popis majetkových transakcí, o kterých jsme slyšeli v podobenství, existuje jedno moderní slovo českého původu: tunelování.

Ježíš vypráví příběh o tuneláři. Správce podniku – vydává zboží na (zřejmě nekryté) směnky, na faktury. A když vidí, že jeho správcování se chýlí ke konci...

Ananijáš a Safira - Sk 4,32-5,11

Nedávno jsme si tu s dětmi vyprávěli o tom, jak to podle svědectví knihy skutků vypadalo v první církvi. Děti ty příběhy probírají na nedělce a my dnes s nimi. Všichni, kdo uvěřili byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné...

Boží stavba - 1Kor 3,9-17

 Boží pole, Boží staveniště. Tak se má na sebe a svoji existenci dívat sbor křesťanů (asi nejenom) v Korintě. Něco, co je v pohybu: v růstu, ve výstavbě. Stále se něco děje, žije to tu – není to jen přešlapávání na místě – je to směřování, má to nějakou vizi, nějaký záměr. Ze začátku toho člověk moc...

Hliněné nádoby - 2Kor 4,6-11

Apoštol Pavel to neměl jednoduché. Založil v Korintě sbor – ale ten se mu příliš neodvděčil. V Korintě se po čase začali dívat na Pavla pěkně svrchu. Nezdál se jim moc nóbl, ani duchovně nějak zvlášť na výši – mluvil stále o nějakém Kristově kříži a oni raději poslouchali spíš to o jeho vítězství a...

Co obstojí - dva stavitelé - Lk 6,47-49

Zase jedno pěkné Ježíšovo podobenství ze života. O stavění a padání domů. O potopách, které na ně mohou přijít. Každý si stavíme nějaký svůj domeček – ať už honosnou vilku s bazénem nebo jenom obyčejnou chajdičku. Někdo jenom přestavuje, někdo je v nájmu. Každý si hledáme něco útulného, kde bychom...

Ez 18 - Nezralé hrozny a trnutí zubů

I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: "Co si myslíte, když říkáte o izraelské zemi toto přísloví: »Otcové jedli nezralé hrozny a synům trnou zuby«? Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, toto přísloví se už nebude mezi vámi v Izraeli říkat. Hle, mně patří všechny duše; jak duše otcova, tak...

Andělské kázání - Štědrý večer 2011, Lk 2,14

Lidé slyšíte to? Radujte se! Bůh ve vás má zalíbení… zpívají pastýřům andělé a možná jim trošku závidí. Jo kdyby se Pán Bůh narodil jako andělské děťátko, tak to my bychom si toho jinak vážili – žádný smradlavý chlév. Hezky pěkně do tepla, ten nejlepší předporodní a poporodní servis. Vy ho necháte...

Mt 13,44 - Když člověk najde poklad

Poklad, který je nalezen vpoli, nádherná perla, která je náhle objevena mezi tisíci dalšími nějakým obchodníkem - sběratelem. Hledání a nalézání.

Hledáme v životě štěstí, toužíme po něčem, co by nám dodalo radost, hodnotu. Toužíme po změně. Po nalezení toho pravého, co by do života vneslo světlo...

Kolikrát odpustit?

Setkáváme se tady s jakousi biblickou matematikou. Matematika je věda o tom, jak mít všechno přehledné, dobře spočítané. S čísly se sice dá všelijak kouzlit – ale podle pravidel. Podle spolehlivých a věčně platných vzorců. Kdo neumí dobře počítat, tomu hrozí že ho ošidí, vezmou na hůl a může přijít...

Hledejte, co je nad vámi (Kol 3,1 - instalační)

Hledejte to, co je nad vámi. O svrchní věci pečujte, a ne o ty zemské... Je to docela odvážná výzva a hezky se to řekne. Oni asi tenkrát v Kolosách nepotřebovali opravovat fary a kostely, kromě apoštolových dopisů neřešili úřední poštu, nesháněli granty, nepřemýšleli, jak je postihne odluka státu a...

Díkčinění (2Kor 9,7-15)

Bratři a sestry, během týdne se objevila v novinách – nebo na internetu krátká zmínka o nějakém průzkumu mínění v evropských zemích. Otázka byla – „Co je největším současným světovým problémem?“ Výsledky mi přišly docela zajímavé – nejvíc Čechů (a taky Řeků a myslím ještě Španělů) odpovědělo, že je...

Malá víra stačí (Lk 17,5-10)

Myslím, že prosba učedníků nám není cizí. „Dej nám více víry!“, „Přispoř nám víry!“ překládají kraličtí. Máme víry málo, potřebujeme víc. U Lukáše učedníci o více víry žádají poté, co s nimi Ježíš mluví o zvládání pokušení, o tom, že než být někomu pokušením, tak to snad raději skočit někam na dno...

Když ano a ne nestačí (Císařovo císaři...) Mk 12,13nn

Chcete-li někoho znemožnit, namočte ho do politiky. Znemožní se sám, nebo mu k tomu rádi pomůžou jiní. Příkladů je dost. Jak vidno z přečteného, není to ale nic nového pod sluncem. Přesně na tento tenký led se snaží Ježíše zahnat jeho protivníci. Došla jim trpělivost a chtějí se Ježíše zbavit. A...

Automatický růst (Mk 4,26-29)

Proč je spíš něco než nic? to je otázka, která prý stojí na začátku všeho filozofického přemýšlení. A všechna filozofie, všechno lidské hledání moudrosti je vlastně hledáním odpovědi na tuhle základní otázku, či spíše úžas – jaktože není prázdnota, ale vesmír, jaktože vesmír není pustý a prázdný...

Lk 14,15-24 - O hostinách a hostině

Svatební hostina. Mejdan. Párty. Radostná slavnost. Něco, kde stojí za to být. Už žádná práce, povinosti, chystání – stačí přijít a slavit, potkat se se starými známými a poznat nové, s druhými jíst a pít, povídat si. Za dveřmi nechat spory a nepřátelství, teď se slaví.

Boží království jako...