qr platba salárBylo by možná hezké, kdyby tady tahle kolonka být nemusela. Scházíme se ale v budovách, ve kterých se musí topit a které je potřeba čas od času opravovat, plat faráře je jenom zčásti hrazen ze státního rozpočtu (a i to brzo skončí) i další sborový i církevní provoz něco stojí.

Po stránce finanční sbor žije především z příspěvků členů sboru a z darů. Příspěvek každého člena sboru s vlastním příjmem by se měl pohybovat ve výši 5 procent čistého příjmu. Nejlepší je příspěvek odvádět pravidelnou měsíční platbou převodem z účtu (na účet uvedený v kontaktech). Ale dá se také oproti příjmovému dokladu předat pokladníkovi nebo kterémukoli presbyterovi. Dary církvi je možné odečíst ze základu daně a pokladník pro tyto účely může vydat potvrzení.

Podrobnější finanční informace - rozpočty, uzávěrky a další, naleznete na webu v záložce "Ke stažení - výroční zprávy" - tam můžete do sborového hospodaření trošku nahlédnout, další informace vám dodá na vyžádání sborová účetní, kurátor nebo farář.

Potvrzení o daru

Pro ty, kdo dali sboru v loňském roce dar či jiný příspěvek, máme připravené potvrzení pro daňové účely. Dary církvi je možné odečíst od daňového základu. Pro potvrzení si pište na sborový mail.

Sbírka darů Jeronýmovy jednoty

Až do konce května probíhá Sbírka darů Jeronýmovy jednoty. Tento fond pomáhá sborům s opravami jejich nemovitestí - formou půjček nebo darů. Přispět můžete na sborový účet 2400286385/2010 s poznámkou Jeronymova jednota (JJ apd.) nebo v hotovosti do pokladny po bohoslužbách či na faře. V přiloženém...

Podpořte sbor nakupováním přes GIVT

Zapojili jsme se do projektu GIVT, kdy některé zapojené webové obchody část zisku z vámi nakoupeného zboží darují neziskovým organizacím. Neplatíte nic na víc a přitom přispívate. Více na www.givt.cz, kde si můžete také stáhnout do svého prohlížeče aplikaci, která vás upozorní, když budete nakupovat...

Složenka na salár

Milí členové sboru, zde je složenka připomínající pravidelný roční příspěvek na činnost sboru. Informace jsou uvnitř, kdo nemá elektronickou adresu, složenku dostal vytištěnou. U těch, kdo používají elektronickou poštu předpokládáme spíše platby přes účet (2400286385/2010), ale informace jsou stejné...