Na opravu Glorietu můžete přispívat i online

Na opravu Glorietu můžete přispět i převodem na účet vyhlášené veřejné sbírky.

V roce 2021 probíhá restaurování ozdobných váz ("čuček") na schodišti pod Glorietem.

Pro zbytek oprav - obnova teras a sklepa - ještě cca 2 miliony korun.

Číslo účtu je:  2700963501/2010

V případě zájmu můžeme sepsat darovací smlouvu či vystavit potvrzení pro odečet z daňového základu.

Děkujeme.