Ve čtvrtek od 9 hodin se v klubovně za kostelem schází skupina maminek s malými dětmi. Děti si mohou hrát, maminky povídat. Obvykle je přítomna farářka Miloslava Hofmanová, která připravuje program/rozhovor o tématech z výchovy dětí apd. Když je pěkně, mohou si děti hrát venku na hřišti či pískovišti. Někdy se setkání koná v kavárně. Setkání se účastní také maminky z okolních vesnic a měst. Setkání je otevřené pro každého. Budeme rádi, když přijdete! Máte-li zájem o informace, obraťte se na adresu sboru nebo přímo na Mílu Hofmanovou (tel./whatsapp 736 244 403).