Výběr toho, co se ve sboru událo (pro dějepisné účely) a taky výběr z kronik sboru. Zkrátka vše, co se týká historie sboru.

Antonie Slámová (katechetka)

Po vykonání prvé státní zkoušky (s vyznamenáním), přichází prvého ledna 1937 do poděbradského sboru jako katechetka, kandidátka bohosloví sestra Antonie Slámová.  Narodila se 14. července roku 1912 v Hrbově u Velkého Meziříčí. I když sestra katechetka nikdy nevedla poděbradský sbor, jsem přesvědčen...

Pavel Dvořáček (poděbradští faráři)

Po odchodu sestry farářky Taichové do důchodu v červnu 1990 je poděbradský sbor po čtvrt roku administrován br. farářem Daliborem Molnárem z Lysé nad Labem. V této době se vystřídá v Poděbradech řada kazatelů – D. Molnár, J. Kvízová, V. Hajský, V. Hajská, M. Frydrych. V červenci 1990 je téměř...

Marie Čejková Taichová (poděbradští faráři)

Koncem padesátých a počátkem šedesátých let minulého století prožívá poděbradský sbor nelehké chvíle. Národní výbor totiž rozhodl o zbourání kostela, ale nerozhodl o jeho náhradě. Probíhají složitá jednání mezi národním výborem a představiteli poděbradského evangelického sboru. A právě v tuto dobu...

František Šustr (poděbradští faráři)

(…) Byl to typický syn probuzeného Podřipska, syn patriarchálního bechlínského písmáka; jeho srdce hořelo láskou k národu a k církvi, jejímž byl služebníkem. Miloval své drahé Podřipsko a byl mu v této lásce věrný. Poděbradům věnoval více než dvacet let horlivé práce.

Narodil se 3. září 1868 v...

Alois Ludvík Jelen (poděbradští faráři)

„A. L. Jelen, farář v Libici n. C. od r. 1879 do 1895, později farář v Poděbradech, od r. 1895 do 1909. Narodil se 15. května 1848 v Libici n. C. jako syn faráře Jana Jelena, jenž se zasloužil o zřízení kazatelské stanice v Poděbradech, kde prvých devět let sloužil zdejším bratřím Slovem Božím a...

Z historie sboru

1895-1968

Po vydání tolerančního patentu (1781) se v Poděbradech přihlásil k evangelické církvi jen jeden muž – Jan Jelínek. Téměř po 90 letech (1870) byla zde zřízena kazatelská stanice libického sboru, která měla 250 členů. V roce 1892 se sešlo 71 bratří a sester z města i okolí, kteří v...