Naším hlavním, pravidelným shromážděním, jsou nedělní bohoslužby. Začínají každou neděli v 9.45. Tvoří je čtení z Bible, kázání, modlitby a zpěv písní. První neděli v měsíci a o významných svátcích církevního roku slavíme večeři Páně - společně přijímáme chléb a víno jako připomínku společenství s Kristem. Děti věřících rodičů nebo dospělí, kteří uvěřili v Ježíše Krista, mohou být po domluvě s farářem pokřtěni. Křest je pak součástí bohoslužeb.

Těžištěm bohoslužeb je kázání, při kterém kazatel (farářka/farář) vykládá oddíl z bible. Kázání trvá přibližně dvacet minut, celá bohoslužba necelou hodinu. Těší nás, že se můžeme společně scházet k naslouchání Božího slova, můžeme vyjadřovat vděčnost za to, co jsme dostal,i a prosit o pomoc v našem či cizím trápení. Součástí bohoslužeb je sbírka, díky níž pokryjeme náklady na provoz sboru anebo přispějeme na charitativní projekty.

Bohoslužby jsou otevřené pro každého, nejen pro členy sboru. Do kostela může bez obav vstoupit každý.

Některá kázání si můžete přečíst pod odkazem "Kázání". Pro ty, kdo z nějakého dvodu nemohou přijít do kostela, vysíláme bohoslužby rovněž prostřednictvím přímého přenosu ZDE nebo na našem sborovém kanálu Youtube. Proběhlé bohoslužby naleznete tam nebo rovněž na těchto stránkách pod odkazem "ke stažení - bohoslužby on-line"

Bohoslužby ve velikonočním období Martin Fér Út, 22. 03. 2022 - 07:51
  • Květná neděle - 10. dubna od 9:45
  • Čtení pašijí - středa 13. dubna od 18 hodin
  • Velký pátek - 15. dubna od 9:45
  • Boží hod velikonoční - 17. dubna od 9:45

V evangelickém kostele v Poděbradech Husova ul. 16 (naproti škole Václava Havla). 

Štědrovečerní bohoslužby

Na štědrý den nemáme půlnoční mši večer, ale bohoslužby slavíme už odpoledne od 16 hodin. Hudba, zpěv, evangelium, zapalování svíček... Odkaz na online přenosy.

Obnovené bohoslužby v kostele a instalace seniora

V neděli 17. května se opět vrátíme do kostela. Bohoslužby začínají v 9:45 a synodní kurátor Vladimír Zikmund při nich také opakovaně instaluje seniora poděbradského seniorátu.

Pro ty, kdo se ještě neodvažují chodit mezi větší množství lidí a pro zájemce ze seniorátu, budou bohoslužby přenášeny...

Takže u nás také

Milí členové a přátelé sboru,

vzhledem k tomu, co se děje kolem nás, budou rovněž naše nedělní bohoslužby v následující době zrušeny - nejenom proto, že se nás schází mnohem více než třicet. Chápeme, že je to v tuto dobu důležité pro ochranu zejména těch virem i jinými nemocemi ohroženějším.

Bohoslužb...

Štědrovečerní bohoslužby

Tradiční štědrovečerní bohoslužby s hudbou a rozsvěcením svíček v úterý od 16 hodin.