Pro děti ve sboru probíhají pravidelná setkání v týdnu ("biblické hodiny" - náboženství ve skupinách pro mladší a starší, při kterých se věnujeme zejména biblickým příběhům; v neděli během bohoslužeb je pro děti připravena "nedělka") i mimořádné aktivity (víkendové pobyty, tábory a další). Děti rovněž připravují vánoční divadlo. Čas od času se konají také rodinné bohoslužby, které jsou zaměřeny zejména na mladší ročníky. 

Přihlašování na biblické hodiny pro děti ("náboženství")

I v letošním roce se budou konat biblické hodiny pro děti ("náboženství"). kdy se sanžíme přiměřenou formou seznámit s biblickými příběhy. Pravděpodobně budeme rozděleni do dvou skupin (mladší - 1. - 3. třída a starší 4.-6. třída). Zájemci nechť se prosím přihlásí faráři mailem či telefonicky (konta...

Vánoční divadlo - Osel

Že u jesliček v Betlémě obvykle vídáme oslíka a volečka, to je tak nějak samozřejmé. Ale nevěřili byste, kde všude v dalších biblických příbězích osla můžeme taky potkat! On nám to poví sám. A možná si všimneme, že ty příběhy spolu souvisí, nakonec i s tím Betlémem. I s námi. Náhoda? Nemyslím... íá

K...