Seniorátní setkání všech generací po dvou letech v Kolíně. Během bohoslužeb, které budou pro děti, bude rovněž pověřen náměstek seniorátního kurátora Tomáš Fér. Po bohoslužbách beseda se synodním seniorem Pavlem Pokorným (Co s církví?). Oběd a divadlo pro děti.

Beseda s Veronikou Niederlovou.

o covidové pauze oprašujeme staré plány a chystáme se na sborový autobusový zájezd. Navštívíme Teplice a další místa v okolí a po cestě. Podrobnosti přibudou časem.

Příběh Ježíšova utrpení a jeho smrti si připomínáme pravidelně také při čtení pašijí. Tentokrát ve středu 13. dubna od 18 hodin - po dvou letech opět "normálně" - tedy společně, v kostele. Budeme číst pašije
podle evangelisty Matouše.

Společnost Otakare Vondrovice zve na varhanní koncert v evangelickém kostele v Poděbradech.

Výroční sborové shromáždění jedná o životě sboru, schvaluje zprávu staršovstva, účetní uzávěrku i rozpočet. Podklady (zprávy, hospodaření) naleznete v březnovém sborovém dopise.

Už je to dlouho, co u nás v kostele nebyl koncert. Nyní zazpívají i zahrají studenti Pražské konzervatoře sdružení v pěveckém sboru PUNKT. pod vedením dirigentky Aleny Jelínkové. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na pomoc ukrajinským uprchlíkům přicházejícím k nám.

V neděli 26. února bude u nás hostem celocírkevní "farář pro faráře" Zvonimír Šorm. Povede bohoslužby a po nich bude mít besedu na téma "Jak vidím církev". Po besedě bude společný oběd, posezení, společenství. Srdečně zveme.

Setkání pořádané seniorátním odborem mládeže, které se bude konat v Poděbradech v našich prostorách od pátečního podvečera do soboty.

Tradiční lednové setkání poděbradských církví. Třetí středu se sejdeme v kostele Církve československé husitské. Kázat bude Martin Fér z ČCE.

Tradiční lednové setkání poděbradských církví. Druhou středu se sejdeme opět v Bételu. Kázat bude Tomáš Mojzis z Remedy.

Tradiční lednové setkání poděbradských církví. První středu se sejdeme v modlitebně Bétel Církve bratrské. Kázat bude Pavel Paluchník.

Vzhledem k situaci v ansámblu divadlo přesunujeme na neděli 2. ledna (s generálkou na Silvestra dopoledne)

Na štědrý den nemáme půlnoční mši večer, ale bohoslužby slavíme už odpoledne od 16 hodin. Hudba, zpěv, evangelium, zapalování svíček... Odkaz na online přenosy.

Také letos plánujeme dílničku, při které budeme péct a zdobit perníčky, vyrábět svíčky na štědrovečerní bohoslužby a další. V neděli po bohoslužbách, připraven bude jednoduchý oběd. Dílnička nejen pro děti! Těšíme se.