Bohoslužby online

Bohoslužby 25. 4. 2021

Při nedělních bohoslužbách budou našimi hosty synodní kurátor Vladimír Zikmund a synodní senior Daniel Ženatý. Přijedou na řádnou vizitaci našeho sboru. Daniel Ženatý bude kázat. Bohoslužby budou v kostele (v případě většího počtu příchozích se rozptýlíme do ostatních ozvučených a vytopených prostor), zároveň budou ale stále na http://meet.jit.si/ccepodebrady a na Youtube zde: https://youtu.be/797vihhu-48

 

Kategorie: 

Bohoslužby 18. 4. 2021

Nedělní bohoslužby opět v omezeném množství v kostele od 9:45, souběžně na http://meet.jit.si/ccepodebrady a na Youtube: https://youtu.be/RuF6swoxRdk

 

 

Kategorie: 

Bohoslužby 11. 4. 2021

Bohoslužby se konají v kostele i on-line od 9:45 (na http://meet.jit.si/ccepodebradyhttps://youtu.be/FanC7j3mCiU) Omluvte prosím případné menší zpoždění, farář bude před tím ještě sloužit ve sboru v Předhradí.

 

Kategorie: 

Velikonoční shromáždění

O Velikonocích se ve sboru konají tato shromáždění:

čtvrtek 1. dubna 19.00 - Čtení pašijí podle Jana s písněmi skupiny Oboroh - pouze videokonferenčně na http://meet.jit.si/ccepodebrady a prostřednictvím Youtube zde: https://youtu.be/MtHg0fr2ZB4

 

pátek 2. dubna - bohoslužby Velký pátek 

(kapacita kostela při bohoslužbách v pátek i v neděli činí cca 15 účastníků, věříme, že se i bez přihlašování rozložíme přiměřeně na oba termíny. V případě přetlaku bude část účastníků v místnosti za kostelem či v sále Ekklésia)

        - od 9.45 v kostele, s večeří Páně

        - od 17.00 v kostele, s večeří Páně a na http://meet.jit.si/ccepodebrady a Youtube https://youtu.be/JPjo8V3yU-A

 

neděle 4. dubna - bohoslužby Boží hod velikonoční

        - od 9.45, s večeří Páně a na http://meet.jit.si/ccepodebrady a Youtube https://youtu.be/LfaiMzW9qZc

        - od 11.00, s večeří Páně

Kategorie: 

Bohoslužby 28. 3. 2021 - Květná neděle

Nedělní bohoslužby od 9:45 v kostele i na http://meet.jit.si/ccepodebrady, souběžně na Youtube zde: https://youtu.be/zcACFhNtYYs

Po bohoslužbách "káva" a při ní rozhovor nad zprávami pro sborové shromáždění (ve sborovém dopise) a rozpočtu. Rozhovor pouze na Jitsi.

Kategorie: 

Bohoslužby 21. 3. evangelický kostel Poděbrady

Nedělní  bohoslužby  budou  opět  od  nás  z  kostela v 9:45, kam může přijít několik  lidí  "naživo"  (a  jste  zváni),  ostatní  se mohou připojit standardně  videokonferenčně  na http://meet.jit.si/ccepodebrady anebo sledovat bohoslužby na Youtube zde: https://youtu.be/5O82ycnGX8Y

Kategorie: 

Bohoslužby 14. 3. - evangelický kostel Poděbrady

Nedělní  bohoslužby  budou  opět  od  nás  z  kostela v 9:45, kam může přijít několik  lidí  "naživo"  (a  jste  zváni),  ostatní  se mohou připojit standardně  videokonferenčně  na http://meet.jit.si/ccepodebrady anebo sledovat bohoslužby na Youtube zde: https://youtu.be/VVgR1qMUcYI
Kategorie: 

Nedělní bohoslužby - pozor od 9:00!

Na nedělní bohoslužby tuto neděli zajdeme do Kutné Hory - pozor, už od 9 hodin a to na kutnohorské adrese https://meet.jit.si/EvangeliciKutnaHora. Bohoslužby budou rovněž přenášeny i přes Youtube zde: https://youtu.be/1jPDlofKStI.

Kategorie: 

Bohoslužby 28. 2. 2021 - evangelický kostel Poděbrady

Nedělní bohoslužby opět z kostela (pro omezený počet návštěvníků) a souběžně videokonferenčně na http://meet.jit.si/ccepodebrady a na Youtube: https://youtu.be/5ZpBWdVTq9k (přímo i ze záznamu).

Kategorie: 

Bohoslužby 21. 2. 2021

Se zpožděním odkaz na bohoslužby, ale snad i bez informace předem víte, že je máte hledat na našem kanále Youtube vždy v čas bohoslužeb i posléze ze záznamu:

Kategorie: 

Stránky

Subscribe to Bohoslužby online