Pomoc Ukrajině - Diakonie ČCE

Diakonie ČCE vyhlásila veřejnou sbírku. https://www.diakonie.cz/
"V reakci na útok ruské armády na Ukrajinu vyhlašujeme veřejnou sbírku. Dejme jim společně najevo, že lidem v Česku leží jejich situace na srdci. Diakonie ČCE - Humanitární středisko"

Pastýřský list k válce na Ukrajině

„Bůh jest naše útočiště i síla, ve všelikém soužení pomoc vždycky hotová. A protož nebudeme se báti, byť se pak i země podvrátila, a zpřevracely se hory doprostřed moře. Byť i ječely, a kormoutily se vody jeho, a hory se rozrážely od dutí jeho.“ Žalm 46,1-3

Milé sestry, milí bratři,

tváří v...

Sborový den se Zvonkem Šormem

V neděli 26. února bude u nás hostem celocírkevní "farář pro faráře" Zvonimír Šorm. Povede bohoslužby a po nich bude mít besedu na téma "Jak vidím církev". Po besedě bude společný oběd, posezení, společenství. Srdečně zveme.

Rekonstrukce podkroví na klubovnu začala

V letošním roce plánujeme vícero větších stavebních akcí. První z nich začala přestavba podkroví za kostelem na klubovnu pro děti a mládež. Součástí klubovny bude i sprchový kout, který v našich sborových prostorách doposud chyběl zejména při vícedenních akcích. Přestavbu podpořil dotací Středočeský