Evangelická identita - sborový den s Michalem Kittou

Srdečně zveme ke společnému strávení neděle s hostem Michalem Kittou. Při bohoslužbách bude kázat a po bohoslužbách bude beseda na téma "Evangelická identita" - proč jsem rád evangelíkem. Michal Kitta je farářem v Hronově a seniorem Královehradeckého seniorátu. Připraven bude opět společný oběd. Srdečně zveme.

Neděle, 10 Listopad, 2013 - 09:45
Kategorie: