Výuka češtiny pro Ukrajince

Nabízíme dva kurzy češtiny pro Ukrajince. Úterní večerní je již obsazen, ale v pondělním dopoledním, jsou ještě volná místa. Kurz má deset lekcí a vede jej paní Radka Bernardová. Začíná se v pondělí 16. května. Přihlášky na podebrady@evangnet.cz, tel. 721 832 383. Kurzy se budou konat na faře Českobratrské církve evangelické na adrese Husova 141, Poděbrady.

Ми пропонуємо два курси чеської мови для українців. Вечір вівторка вже заповнений, але вранці понеділка ще є вільні місця. Курс складається з десяти уроків і веде пані Радка Бернардова. Він стартує в понеділок, 16 травня. Заявки за адресою podebrady@evangnet.cz, тел. 721 832 383. Курси відбуватимуться в парафії Євангельської церкви Чеських братів за адресою: Гусова, 141, Подєбради.

Kategorie