Sborové shromáždění s volbou staršovstva

Na neděli 25. března 2012 svolává staršovstvo sborové shromáždění. To proběhne po bohoslužbách. Hlavním úkolem sborového shromáždění bude vedle jednání o životě sboru, schválení obvyklých zpráv a rozpočtu také VOLBA NOVÉHO STARŠOVSTVA na další šestileté období. Účast všech členů sboru s hlasovacím právem je navýsost žádoucí :-)

Součástí programu bude také návrh na snížení počtu členů staršovstva z 12 na 10.

Seznam kandidátů do nového staršovstva naleznete ve sborovém dopise, ke stažení je na tomto webu.

Neděle, 25 Březen, 2012 - 09:45