Rozhovor o budoucnosti sboru

V neděli 3. listopadu po bohoslužbách proběhne úvodní rozhovor o budoucnosti sboru. Připojujeme se tak k debatě, která probíhá v celé církvi v souvislosti s předpokládaným přechodem k finanční samostatnosti. Tato debata se nebude týkat financí, nýbrž celé šíře témat souvisejících se životem sboru a církve. Všechna témata včetně uvedení do rozhovoru naleznete v přiloženém dokumentu ("Manuál pro rozhovor...") Rozhovor nám pomůže vést Bohumila Baštecká a otázky, kterými se budeme zabývat v úvodním rozhovoru, budou přibližně tyto:

A) Charakteristika našeho sboru

1. Co se nám daří? – Vyjmenujme pět nejdůležitějších důvodů, proč chodíme právě do našeho sboru.

2. Co z toho a jakým způsobem můžeme rozvíjet do budoucna?

3. Jaké jsou naše výhody (specifika, osobitost našeho sboru)?

4. Jaké jsou naše slabiny (co se nám dlouhodobě nedaří)?

5. Které slabiny dokážeme odstranit? Co uděláme, abychom je odstranili?

6. Má náš sbor nějaké možnosti, které ještě nevyužil?

7. Čelíme nějakým negativním trendům ve svém prostředí, jejichž vliv bude zřejmě sílit?

8. Jaká je nálada ve staršovstvu? Máme vůli dělat nové věci, motivovat lidi ve sboru? Chceme být ostatním příkladem v odhodlání a obětavosti?

9. Jaký je věkový průměr členů staršovstva? 

 

Neděle, 3 Listopad, 2013 - 10:45
Kategorie: