Arabské jaro - a co z něj zůstalo do zimy?

V minulém roce proběhla v několika arabských zemích vlna protestů a revolucí, které v několika případech vedly k pádu autoritářkých režimů. To vše spojené s různými nadějemi a očekáváním. Jak to vypadá po odeznění revoluční eufórie? Kam tyto arabské země směřují?

O tom bude večer EKKLÉSIA
s tématem: Arabské jaro - a co z něj zůstalo do zimy?
hostem bude Hana Volná
z Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
Ministerstva zahraničních věcí ČR

ve středu 8. února od 19:00
v sále Českobratrské církve evangelické v Poděbradech, Husova 16

Středa, 8 Únor, 2012 - 19:00
Kategorie: