Staršovstvo

Staršovstvo je správní rada sboru. Je voleno sborovým shromážděním a má odpovědnost za duchovní i hospodářský život sboru. Úkoly staršovstva jsou vymezeny Církevním zřízením a církevními řády.

Staršovstvo 2018 - 2024

Hana Bulíčková
Jitka Dubová
Jan Hofman 
Pavel Kubíček 
Jakub Lounek 
Michal Povolný 
Vladimír Rudajev 
Ladislav Ruml
Lenka Ryglová 
Martin Šuk
 
Seznam náhradníků:
 
1. Zuzana Tesařová
2. Marie Svobodová 
3. Eva Semecká
4. Timoteus Jan Hudcovic 
5. Dana Kroupová 
6. Eva Tomanová
7. Jaroslava Maňásková
8. Jana Richterová 
 

Staršovstvo 2012-2018

Jitka Dubová (sborová účetní)
Helena Exnerová
Jan Hofman (pokladník)
Pavel Kubíček (místokurátor)
Jakub Lounek
Michal Povolný (kurátor)
Vladimír Rudajev
Ladislav Ruml
Eva Semecká
Květa Slavíková

náhradníci: Jitka Mičánková, Lenka Ryglová, Marie Svobodová

 

Členové staršovstva v období 2006-2012

Helena Exnerová - kurátorka
Pavel Kubíček - náměstek kurátorky
František Povolný - účetní sboru
Jarmila Černá
Jitka Češková
Jiří Felkr
Vladimír Frančík
Michal Hudcovic
Libuše Němcová
Jana Nováková
Jana Povolná
Květa Slavíková
Martin Fér - kazatel

Náhradníci: Michal Povolný