Seniorátní rodinná neděle v Kolíně

Seniorátní setkání všech generací po dvou letech v Kolíně. Během bohoslužeb, které budou pro děti, bude rovněž pověřen náměstek seniorátního kurátora Tomáš Fér. Po bohoslužbách beseda se synodním seniorem Pavlem Pokorným (Co s církví?). Oběd a divadlo pro děti.

Kategorie