Koncert Sváti Karáska a Pozdravpámbu v Ekklésii (záznam ze 17. listopadu 2001)

Video: