Bohoslužby 28. 3. 2021 - Květná neděle

Nedělní bohoslužby od 9:45 v kostele i na http://meet.jit.si/ccepodebrady, souběžně na Youtube zde: https://youtu.be/zcACFhNtYYs

Po bohoslužbách "káva" a při ní rozhovor nad zprávami pro sborové shromáždění (ve sborovém dopise) a rozpočtu. Rozhovor pouze na Jitsi.

Kategorie: