Kronika

Výběr toho, co se ve sboru událo (pro dějepisné účely) a taky výběr z kronik sboru.

Vzpomínka na faráře Aloise Jelena

Vzpomínka Anděly Pospíšilové na svého tatínka faráře Aloise Ludvíka Jelena.
http://podebrady.evangnet.cz

Kategorie: 

Adventní a vánoční sborový dopis 2013

Dopis naleznete v příloze. Přejeme příjemné počtení.

Soubor ke stažení: 

Náš sbor má článek na wikipedii

Náš sbor má článek na wikipedii. Jeho internetová adresa je: http://cs.wikipedia.org/wiki/Farn%C3%AD_sbor_%C4%8Ceskobratrsk%C3%A9_c%C3%ADrkve_evangelick%C3%A9_v_Pod%C4%9Bbradech. Protože článek může editovat kdokoliv, pokud zjistíte nějaké nedostatky v článku, můžete jej opravit nebo doplnit.

Stránky

Subscribe to Kronika