Postní sbírka Diakonie

V průběhu postního období tradiční sbírka Diakonie. Tentokrát je určena na podporu komunitní školky v Libanonu. Véce o sbírce na postnisbirka.diakonie.cz. Sbírka byla plánovaná na neděli 29. března a na Velký pátek. Jelikož se nesejdeme, zveme vás, abyste se ke sbírkce přidali převodem na účet. Využít můžete i qr kód u tohoto příspěvku nebo sborový účet: 2400286385/2010 s poznámkou "posni sbirka". Mysleme i na ty, kdo jsou vzdálení a potřebují podporu.

Číst celý článek about Postní sbírka Diakonie

Od synodní rady

Českobratrské církvi evangelické

Milí přátelé, sestry a bratři, bez jakékoli přípravy jsme vrženi do dosud neprozkoumaného způsobu existence našich sborů. Jak žít ve sborovém společenství bez dvou či tří, kteří se v Kristově jménu scházejí?

Nová je i role našich kazatelů a kazatelek. Ani předchozí studium, ani vikariát je na situaci nouzového stavu cíleně nepřipravovaly.

Přitom, paradoxně, jejich služby je nejvíce třeba právě v čase ohrožení a strachu. Proto je povzbuzujme, aby nacházeli tvůrčí sílu k předávání naděje evangelia způsobem, který je jim blízký.

Není možné určit, jak na to. Snad nejbližší vyjádření je – aktivně. Každý má jiné možnosti, jiná obdarování. Je možné se vzájemně inspirovat, sdílet dobrou praxi, užívat podněty a texty, které jsou k dispozici zejména na internetu.

Číst celý článek about Od synodní rady

Církev doma

Na webu Českobratrské církve evangelické (www.e-cirkev.cz) naleznete sekci "Církev doma" s rozcestníkem materiálů pro domácí použití v době, kdy se nemůžeme setkávat (přehled online bohoslužeb, vysílání raních úvah na Soundcloud či Spotify, odkazy na texty).

Informace z mediálního úseku naší ústřední kanceláře naleznete v příloze. Číst celý článek about Církev doma

Sborový dopis březen 2020

Sborový dopis vznikal v době, kdy nás ještě nenapadlo, že může nastat něco takového jako karanténa celé republiky, zákaz shromažďování a podobně. Ani sborové shromáždění v daném termínu nebude, nicméně zprávy na něj si klidně přečtěte. O ostatním budete informováni.

Číst celý článek about Sborový dopis březen 2020

Soubor ke stažení: 

Pět procent a hlavu vzhůru (složenka ke sborovému dopisu)

Vážení členové sboru,

se sborovým dopisem dostáváte také letáček „Pět procent a hlavu vzhůru“. Jde o akci, kterou před Vánoci spustila Synodní rada Českobratrské církve evangelické a má připomenout, že součástí našich řádů je již více jak dvacet let očekávání, že členové církve přispívají na její činnost alespoň pěti procenty ze svých čistých příjmů. Církev teď již velice rychle přechází do stavu samofinancování a v nejbližších letech razantně stoupnou odvody do tzv. Personálního fondu – fondu, ze kterého jsou placeni kazatelé a ostatní zaměstnanci církve. Stát na tyto platy do deseti let přestane přispívat (již čtvrtým rokem příspěvek snižuje pokaždé o pět procent, což v rozpočtu církve činí podstatnou částku).

Číst celý článek about Pět procent a hlavu vzhůru (složenka ke sborovému dopisu)

Pastýřský list synodního seniora Daniela Ženatého

Sestry a bratři v Kristu, milí přátelé,
prožíváme těžký čas. Zákeřný vir změnil během několika dnů způsob života celé planety.
Jednou se budeme ptát, zda tato situace nastala bez varování, nebo jsme varování neviděli, či vidět nechtěli. Avšak dnes, v čase nouzového stavu v naší zemi, je důležité, abychom jedni druhým přáli dobré věci, aby naše slova prospívala trpělivosti a naději. Ani nevyslovujme to, co zbytečně šíří chaos a neúctu k ostatním lidem. Číst celý článek about Pastýřský list synodního seniora Daniela Ženatého

Přehled online bohoslužeb v ČCE

Pokud máte zájem o vysílání bohoslužeb z jiných sborů (improvizované bez publika), na stránkách církve je AKTUALIZOVANÝ SEZNAM.

Pravidelný nedělní rozhlasový přenos bohoslužby zprostředkovává Český rozhlas Vltava v neděli od 9.00. Pro nadcházející neděle se připravují vysílání z: Číst celý článek about Přehled online bohoslužeb v ČCE

Stránky

Subscribe to Front page feed