Zelený čtvrtek - připomínková hostina ve stylu židovské hostiny beránka

Srdečně zveme dospělé i děti ke slavnostní hostině připomínající vyjití izraelců z egyptského otroctví, ale také poslední hostinu, kterou se svými učedníky před svým ukřižováním slavil Ježíš. Zvyky a symbolikou této slavnosti nás provede Mikuláš Vymětal, pražský seniorátní farář pro mládež.

Ve sborovém sálu Ekklésia.

Čtvrtek, 5 Duben, 2012 - 18:00
Kategorie: