Vánoční divadlo - Klopýtání za hvězdou

 

- o tom, kterak se (staří známí) tři mudrcové od východu vydali na svou pouť za hvězdou, od které si mnoho slibovali.

- o tom, jak ne každá cesta někam vede.

- o tom, jak nakonec došli až k cíli.

- a kam dojdeme my? 

 

Srdečně zveme na shlédnutí vánočního divadelního představení pro publikum všech generací.

V evangelickém kostele v neděli 23. prosince od 9:45.

Jenomže hvězda pořád září, i když ti mizí v temnotách... do lidských srdcí i do tváří, paprsek její snad se vtáh... blaze těm, kteří za ní kráčí i možná neprůhlednou tmou. Možná že kamením či cestou přes bodláčí, jistě ji jednou dosáhnou...“

Neděle, 23 Prosinec, 2012 - 09:45
Kategorie: