Učiňme člověka k obrazu svému...

Moderní technologie a možnosti medicíny pokročily mílovými kroky. Před člověkem se otevírají netušené možnosti. Dovedeme léčit dříve neléčitelné nemoci. Zkoušíme zasahovat do genetické výbavy rostlin a zvířat - jednou snad i člověka? Jak to mění pohled člověka na sebe sama? Jaké to před námi otevírá otázky? Kde jsou hranice?

Srdečně zveme na přednášku a rozhovor s Jindřichem Halamou, děkanem Evangelické teologické fakulty Karlovy univerzity a vedoucím katedry teologické etiky tamtéž.

Přednáška bude v neděli 15. dubna od 13.30 ve sborovém sálu Eklézia (Husova 16).

Přijít můžete již dopoledne, kdy bude při bohoslužbách od 9.45 náš host kázat a zváni jste i ke společnému obědu po bohoslužbách.

 

Neděle, 15 Duben, 2012 - 13:30
Kategorie: