Stavíme lidi na nohy

Večer Ekklésia s Janem Dusem
vedoucím střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE

O tom, jak se žije ženám v Etiopii, které přišly o muže v důsledku epidemie AIDS.
Co všechno se dá pořídit za 5000,- Kč a jak dlouho se z toho dá žít?
Jak pomáhá v Etiopii a jinde Diakonie a můžeme nějak pomoci také my?
Zajímá-li vás odpověď, srdečně k setkání s povídáním a promítáním fotek zveme!

Pondělí 19. března 2012 v 19 hodin
ve sborovém sále
Českobratrské církve evangelické
Husova ulice č. 16, Poděbrady

Pondělí, 19 Březen, 2012 - 19:00
Kategorie: