Setkání střední generace

V prosinci jsme se v malém kroužku dohodli, že setkání střední generace bude pokud možno pravidelně (a předvídatelně) POSLEDNÍ PÁTEK V MĚSÍCI od 20:00, čili nejbližší je 27. ledna.

Pátek, 27 Leden, 2012 - 20:00
Kategorie: