Sborové shromáždění s volbou faráře

Staršovstvo Farního sboru ČCE v Poděbradech svolává Sborové shromáždění

Sborové shromáždění se bude konat v neděli 30. května 2021 po bohoslužbách (začátek bohoslužeb v 9:45h).

Při shromáždění proběhne volba kazatele sboru.

K volbě kazatele je potřeba přítomnosti nadpoloviční většiny členů s hlasovacím právem. Pokud jich tolik nebude, po uplynutí půl hodiny (tedy v 10:15) se může volba konat za jakéhokoli počtu přítomných.

Volbě bude předsedat farářka Marta Zemánková z Libice nad Cidlinou.

Odkaz na výroční zprávy: ZDE

Navržený program sborového shromáždění:

1. Schválení programu

2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a revizorů účetnictví

3. Volba kazatatele

4. Zprávy o životě sboru

5. Zpráva o hospodaření, schválení účetní závěrky 2020 a rozpočtu na rok 2021

6. Rozprava o zprávách a schválení případných návrhů

7. Zakončení shromáždění

 

Neděle, 30 Květen, 2021 - 09:45
Kategorie: