Sborové shromáždění

Staršovstvo Farního sboru ČCE v Poděbradech

svolává

Sborové shromáždění

Sborové shromáždění se bude konat v neděli 14. června 2020 po bohoslužbách (začátek bohoslužeb v 9,45h). Navržený program sborového shromáždění:

1. Volba předsedy shromáždění
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a revizorů účetnictví
3. Zprávy o životě sboru (Zprávy, o kterých se bude jednat, jsou součástí březnového sborového dopisu)
4. Zpráva o hospodaření, schválení účetní závěrky 2019 a rozpočtu na rok 2020
5. Rozprava o zprávách a schválení případných návrhů
6. Zakončení shromáždění

Sborové shromáždění činí platná usnesení, za jakéhokoliv počtu přítomných členů.  Vyvěšen je seznam členů sboru s hlasovacím právem, chybí-li tam někdo, je možné dát návrh na doplnění, stejně tak, je-li tam někdo neoprávněně. Učiňte tak písemnou poznámkou pod seznamem, nebo ohlášením kazateli či kurátorovi nejpozději týden před sborovým shromážděním.

Neděle, 14 Červen, 2020 - 09:45
Kategorie: