Rozhovor o budoucnosti sboru II.

se odehraje v neděli 17.11. po bohoslužbách. Na řadě budou další témata - bohoslužby a katecheze, svědectví. Srdečně zveme.

C) Proč je tu náš sbor: bohoslužby a katecheze 
1. Jak často slavíme bohoslužby bez kazatele (čtené bohoslužby nebo vedené ordinovaným 
presbyterem)? V čem je to jiné, než když káže náš kazatel? 
2. Na kolika místech se v neděli scházíme k bohoslužbám? Mohli bychom se scházet všichni společně na 
jednom místě? Pokud ne, proč? Pokud ano, co bychom pro to museli udělat? Jaké to má opodstatnění 
právě u nás? 
3. Dovážíme členy našeho sboru na bohoslužby, biblické hodiny? Kolik takovýchto dobrovolných řidičů 
máme? Nabízíme dovoz všem, kteří to potřebují? 4. Kolik lidí se v našem sboru podílí na přípravě a průběhu bohoslužeb nebo jiných shromáždění sboru? 
(Zamysleme se nad tím, kdo všechno se nějakým způsobem podílí. Je zde prostor ještě pro nějaký další 
úkol?) 
5. Kolik nás bylo na bohoslužbách 20. května a 4. listopadu 2012 a kolik činila sbírka? (Datum zvoleno 
namátkově, neprázdninová nesváteční neděle.) 
6. Které věkové skupiny se v našem sboru scházejí? Které se nescházejí? 
7. Pokoušeli jsme se upravit sborový program tak, aby víc vyhovoval potřebám členů a zvýšila se jeho 
návštěvnost? (Jaký nástroj jsme zvolili, jaký byl výsledek? Jaké nové aktivity se nám v posledním období 
osvědčily?) 
8. Jaké aktivity sboru jsou plně či z velké části závislé na práci kazatele? 
9. Jaké aktivity sboru jsou plně či z větší části v kompetenci ostatních členů sboru? 

B) Proč je tu náš sbor: svědectví 
1. Svědectví evangelia je určeno všem. Liší se v něčem svědectví laiků a svědectví kazatele? 
2. I náš sbor má misijní úkol. Jak mu rozumíme? Jak jej naplňujeme? Máme zde nějaké další příležitosti? 
3. Kolik nových lidí přibylo v posledních pěti letech do našeho sboru? Kdo to byl? Jak se k nám dostali? 
4. Odešli v posledním období z našeho sboru někteří lidé? Kam a proč? 
5. Jaké způsoby oslovení lidí mimo sbor (našich přátel, lidí z okolí) se nám osvědčily? Jaké aktivity posilují 
otevřenost našeho sboru? 
6. Kolik dospělých lidí bylo pokřtěno za posledních 5 let? 
 

Neděle, 17 Listopad, 2013 - 09:45
Kategorie: