Jak se žije českým krajanům ve východní Evropě?

Srdečně zveme na sborový den se společným obědem. Hostem bude Petr Brodský, celocírkevní "potulný kazatel" pro krajanské evangelické sbory ve východní Evropě (Bohemka na Ukrajině, Bjeliševac v Chorvatsku, Peregu Mare v Rumunsku, Veliko Srjediště v Srbsku, Zelow v Polsku). O životě v těchto sborech nám bude po bohoslužbách (cca od 11hodin) povídat a promítat fotky. Po přednášce bude společný oběd. Srdečně zveme. 

Neděle, 4 Březen, 2012 - 09:45
Kategorie: