Kázání

Pronajatá vinice - Mt 21,33-43

Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal v ní lis a vystavil strážní věž; potom vinici pronajal vinařům a odcestoval.

Kategorie: 

Hospodinova vinice - 2Kr 17,13-16; Iz 5,1-7

Kdo za to může?... hledáme viníka, když se něco pokazí, nepovede, nevyjde. Když se práce nedaří, když se manželství rozpadá, když to ve společnosti za nic nestojí. A řešení míváme: Buď za to může ten druhý, anebo nepříznivé okolnosti, které jsme nemohli ovlivnit - špatná doba, nedostatek prostředků, schopností. Zkrátka, my jsme za to nemohli, a když - tak jen trošinku.

Kategorie: 

O tunelování Božího království - Lk 16,1-9

Myslím, že pro popis majetkových transakcí, o kterých jsme slyšeli v podobenství, existuje jedno moderní slovo českého původu: tunelování.

Kategorie: 

Ananijáš a Safira - Sk 4,32-5,11

Nedávno jsme si tu s dětmi vyprávěli o tom, jak to podle svědectví knihy skutků vypadalo v první církvi. Děti ty příběhy probírají na nedělce a my dnes s nimi. Všichni, kdo uvěřili byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné... Nikdy mezi nimi netrpěl nouzí, neboť ti kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utržili skládali apoštolům k nohám... Takové idilické. Až nepředstavitelné.

Kategorie: 

Boží stavba - 1Kor 3,9-17

 Boží pole, Boží staveniště. Tak se má na sebe a svoji existenci dívat sbor křesťanů (asi nejenom) v Korintě. Něco, co je v pohybu: v růstu, ve výstavbě. Stále se něco děje, žije to tu – není to jen přešlapávání na místě – je to směřování, má to nějakou vizi, nějaký záměr. Ze začátku toho člověk moc nevidí, ale najednou se před ním začne objevovat hrubá stavba, časem se objeví střecha, okna, možná se začne přemýšlet nad vybavením nebo barvou fasády, nad záclonkami do oken. Co ve sboru nesmí chybět, bez čeho se neobejde a co je jen doplňkem?

Kategorie: 

Hliněné nádoby - 2Kor 4,6-11

Apoštol Pavel to neměl jednoduché. Založil v Korintě sbor – ale ten se mu příliš neodvděčil. V Korintě se po čase začali dívat na Pavla pěkně svrchu. Nezdál se jim moc nóbl, ani duchovně nějak zvlášť na výši – mluvil stále o nějakém Kristově kříži a oni raději poslouchali spíš to o jeho vítězství a slávě vzkříšení. Anebo přemýšleli o různých vznešených duchovních cestách - to bylo tehdy v módě stejně jako dneska. Pavel už je omrzel. On taky nebyl nikdy zvlášť výřečný – noví učitelé, kteří přišli po něm – ti uměli pěkně mluvit, radost poslouchat i pohledět.

Kategorie: 

Co obstojí - dva stavitelé - Lk 6,47-49

Zase jedno pěkné Ježíšovo podobenství ze života. O stavění a padání domů. O potopách, které na ně mohou přijít. Každý si stavíme nějaký svůj domeček – ať už honosnou vilku s bazénem nebo jenom obyčejnou chajdičku. Někdo jenom přestavuje, někdo je v nájmu. Každý si hledáme něco útulného, kde bychom byli doma. Často i bezdomovec mívá nějaké svoje místečko, ten „svůj“ most, „svoje“ nádraží, kam se vrací.

Kategorie: 

Ez 18 - Nezralé hrozny a trnutí zubů

I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: "Co si myslíte, když říkáte o izraelské zemi toto přísloví: »Otcové jedli nezralé hrozny a synům trnou zuby«? Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, toto přísloví se už nebude mezi vámi v Izraeli říkat. Hle, mně patří všechny duše; jak duše otcova, tak duše synova jsou mé. Zemře ta duše, která hřeší. (Ezechiel 18. kap)

Otcové jedli nezralé hrozny a synům trnou zuby. Je to pár tisíc let staré přísloví, ale jakoby platilo dodnes. Počínaje tím, že na sobě neseme důsledky rodičovské výchovy. Že pro nás vytvořili (anebo naopak nevytvořili) nějaký výchozí startovní bod do života. Že po nich zdědíme dluhy, o které jsme vůbec nestáli - a s námi už se to táhne dál... Copak my za to můžeme?

Kategorie: 

Andělské kázání - Štědrý večer 2011, Lk 2,14

Lidé slyšíte to? Radujte se! Bůh ve vás má zalíbení… zpívají pastýřům andělé a možná jim trošku závidí. Jo kdyby se Pán Bůh narodil jako andělské děťátko, tak to my bychom si toho jinak vážili – žádný smradlavý chlév. Hezky pěkně do tepla, ten nejlepší předporodní a poporodní servis. Vy ho necháte mrznout někde mezi dobytkem. To jste celí vy, lidé! To fakt nechápeme, že zrovna pro vás má Bůh takovou slabost. Ale jak to tak pozorujeme, on pro vás měl slabost vždycky. Jenže vy jste si toho nikdy moc nevšímali, natož abyste si toho vážili.

Kategorie: 

Mt 13,44 - Když člověk najde poklad

Poklad, který je nalezen vpoli, nádherná perla, která je náhle objevena mezi tisíci dalšími nějakým obchodníkem - sběratelem. Hledání a nalézání.

Hledáme v životě štěstí, toužíme po něčem, co by nám dodalo radost, hodnotu. Toužíme po změně. Po nalezení toho pravého, co by do života vneslo světlo, naději. Hledáme na různých místech: ve druhých lidech - ve vztazích, hledáme také v sobě, v Bohu, hledáme v tom, co děláme a pro koho to děláme.

Kategorie: 

Stránky

Subscribe to Kázání