Kázání

Setba i žen, chlad i žár - Gn 8,15-22, Díkčinění

Noe slaví díkůvzdání. Má proč. Bylo to s ním na hraně. (S celým lidstvem to vlastně bylo nahraně.) Jen záchranná vesta Boží milosti ho udržela nad vodou a on to ví. Všude kolem něj byla voda. Všude kolem něj byla nespravedlnost. Všechno směřovalo ke dnu, ale on smí jít dál.

Kategorie: 

Člověče, kde jsi? - Gn 2,15-17; 3,1-21

Stalo se (podle staré židovské legendy), že jeden rabín seděl zavřený ve vězení. Považovali ho za podvratný živel. Přišel za ním vězeňský dozorce, asi pohan, takový racionalista, který chce, aby mu všechno sedělo. A ten se rabínovi vysmál – „Říkáte, že je ten váš Pán Bůh vševědoucí, tak proč se toho Adama ptá: „Člověče, kde jsi?“

Kategorie: 

Na počátku - Gn 1

Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem. Sto roků kopal jsem uhlí. Za sto let v rameni bezmasém svaly mi v železo stuhly... Možná někteří ještě znáte slavnou Berzučovu báseň. A zkuste si představit, že by přišli nějací rozumradové a začali by tvrdit - to je ale nesmysl, přece nemohl ten Bezruč vydržet v podmínkách šachty sto let! Kdo to jakživ slyšel.

Kategorie: 

Povolání rybářů, konfirmace - Mk 1,16-20

Když procházel přes Poděbrady, uviděl Kubu, Natalku a Jonáše, jak se zrovna učí na písemku, byli to totiž žáci místního gymnázia. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním z vás učitele matematiky života.“ Ihned opustili své sešity a šli za ním. O něco dále potkal Aničku, Igora, Honzu a Fandu. Hned je povolal. Všeho nechali a šli za ním.

Kategorie: 

Čím se plýtvat nemá (Pomazání v Betánii) - J 12,1-8

Bratři a sestry spolu s Ježíšem se ocitáme v Betanii. Vesnice kousek od Jeruzaléma, tři kilometry. Co by kamenem dohodil a přece - jakoby v závětří událostí, které jsou už už na spadnutí a ke kterým Ježíš směřuje. Oáza klidu. Ježíš je obklopen svými učedníky, milovaným přítelem Lazarem - tím kterého tu nedávno vzkřísil z mrtvých.

Kategorie: 

Setníkova víra - Mt 8,5

Slovo má moc. Ježíšovo slovo má moc. Má moc uzdravit. Někteří lidé o moci slova možná pochybují. Mají raději činy. Záleží na okolnostech. Jistě, slovo může být i prázdné, může to být jen fráze, může to být jen žvást.

Kategorie: 

Ježíšův rodokmen - Mt 1,1-17

Bratři a sestry, milí přátelé v Kristu,

Kategorie: 

Bohatý muž - Mk 10,17-22

Co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě... Hodně závažná otázka. Dnes bychom se možná neptali po věčném životě, ale po smyslu života.

Jak je to se smyslem toho, co dělám a čím jsem? Co máme dělat, aby náš život obstál – řečeno s Masarykem „pod zorným úhlem věčnosti“? Býváme pohlceni tím, co děláme, ale čas od času se najednou ptáme, k čemu to všechno je...

Kategorie: 

Lk 19,11-27 - Hřivny

Když chtěl Ježíš zaujmout pozornost svých posluchačů, nemohl si vybrat lepší téma: peníze. Hospodaření a investování. Na to se lidi skoro vždycky chytěj. Není to poprvé, nedávno jsme si připomněli podobenství o nepoctivém správci, který si získával přátele tím, že tuneloval majetek svého pána. A byl pochválen. Dost velká provokace. Tady se zase mluví o investování, půjčování na úrok - to taky svého času nebylo košer. Ježíš hodně provokoval. - Myslím, že to každý nějak řešíme.

Kategorie: 

Ž 139 - Zkoumáš mě a znáš mě

Kdybych měl sestavovat hitparádu nejdůležitějších a nejkrásnějších biblických míst, asi bych zařadil 139.žalm na jedno z předních míst. Je to jeden z textů, kde se podle mě ozývají ty hlavní biblické motivy.

Kategorie: 

Stránky

Subscribe to Kázání