Zprávy o životě sboru za rok 2014

V příloze naleznete výroční zprávu o životě sboru, přehled hospodaření a výkaz hospodaření. Další zprávy (o práci staršovstva, hospodaření, nedělní škole, kavárničce, mládeži, setkávání maminek s dětmi) naleznete ve sborovém dopise zde.