Seniorátní informace na říjen 2011

* 26. září se v Libiši sešlo předsednictvo konventu spolu se seniorátním výborem a připravilo program konventu, který bude 19. listopadu v Kolíně. Téma konventu zní: „Malé a dlouhodobě administrované sbory z pohledu předsedy Personálního fondu“.

- Na konventu proběhne volba nových zástupců do seniorátního shromáždění Jeronymovy jednoty. Prosíme staršovstva všech sborů, aby na nejbližší své schůzi navrhla za svůj sbor jednoho poslance a jednoho náhradníka, a obratem návrh sdělila na seniorát, kandidátem může být člen staršovstva nebo kazatel.

- Předsedy jednotlivých seniorátních odborů a komisí prosíme, aby do 16. října zaslali zprávy o svěřené činnosti na elektronickou adresu člena předsednictva konventu Hynka Brynycha hynek.brynych@post.cz.

- Dále prosíme staršovstva, aby projednala změnu církevního zřízení (viz dopis ze synodní rady) a do 16. 10. zaslala (seniorovi) svá stanoviska.

- Nahlaste nám, prosíme, také do 16. 10 zesnulé církevní pracovníky ze svých sborů za dobu od posledního konventu

- Pokud došlo k nějaké změně ve staršovstvu a je třeba zvolit některé zástupce na konvent nové, učiňte tak a změnu obratem sdělte seniorovi.

 

* 30. září končí svoji službu ve sboru v Pečkách farář Blahoslav Hájek. Děkujeme mu za jeho obětavou práci a přejeme mu zasloužený odpočinek.

* K 1. říjnu byl pověřen administrací sboru v Pečkách farář Marek Lukášek z Českého Brodu.

 

* Instalace:

16. října v 15.00 bude pověřena ke službě farářky v Kolíně Magdaléna Ondrová.

30. října v 15.00 bude pověřen ke službě faráře v Poděbradech Martin Fér.

20. listopadu v 15.00 bude pověřen ke službě faráře ve Velimi Lukáš Ondra.

 

* Pastorální konference se koná v úterý 11. října v 9.00 v Chlebích. Pobožnost a biblickou část na téma Jeremjáš – typ proroka bude mít Jaroslav Fér. Bonus Václav Hurt. Hostem bude Andreas Hess s přednáškou na téma: „Křesťanství bez konfese – model pro budoucnost? Protestantská identita v napětí mezi individualizací, pluralizací a dekonfesionalizací.“ (Konfessionsloses Christ-Sein - ein Modell für die Zukunft? Protestantische Identität im Spannungsfeld von Individualisierung, Pluralisierung und Dekonfessionalisierung.)

 

* Pokračuje kurz vzdělávání laiků v Nymburce v termínech 22. 10., 12. 11. a 10. 12. Závěrečné kolokvium kurzu je naplánováno na 21. ledna 2012 v Brandýse nad Labem.

 

* Zpráva jednatele seniorátního představenstva Jeronymovy jednoty Václav Hurta. Ústřední shromáždění JJ jednalo ve dnech 8. - 10. 9. na Vsetíně o rozdělení letošní sbírky JJ. Našemu seniorátu vyhovělo jen částečně. Sbor v Kolíně dostal dar ve výši 140 000 Kč (oprava bytu pro kazatelku). Blahopřejeme. Sbor v Poděbradech, jehož žádost o 560 000 Kč jsme doporučili na 1. místě, však nedostal vůbec nic (jen příslib daru z GAW v roce 2013). Velmi nás to mrzí, neboť víme, že oprava fary byla nutná a že nést celý náklad je nad síly sboru.

 

* Příští schůze seniorátního výboru se uskuteční v pondělí 31. října v 13.00 v Libiši.

 

Pozvání do sborů

Velenice. FS ČCE Velenice zve na nedělní poetické odpoledne s Alfrédem Strejčkem a Jitkou Molavcovou na téma „Modlitby a meditace o lásce a naději.“ Mluvené slovo bude doprovázeno hrou na dobové nástroje. Všichni jsou srdečně zváni do kostela ve Velenicích dne 9. 10. 2011 od 15.00.

 

Mladá Boleslav. Sbor v Mladé Boleslavi vás upřímně zve na koncert Bohdana Mikoláška, který se bude konat v neděli 16. října 2011 v 19.00 v modlitebně v Husově ul. Vstupné je dobrovolné.

 

Lysá nad Labem. Místní skupina občanského sdružení Kostnická jednota zve na přednášku doc. PhDr. Jany Uhlířové-Polmové, CSc. na téma Výchova, vývoj a vzdělání dětí v období předškolního a mladšího školního věku 0 až 11 let. V sobotu 22. 10. 2011 v 14.00.

Lysá nad Labem. Staršovstvo sboru ve spolupráci s Místní skupinou o. s. Kostnická jednota zve na sborový den 13. 11. 2011 při příležitosti vyhlášení Tolerančního patentu a 222. výročí postavení kostela. Mgr. Joel Ruml, synodní senior ČCE při bohoslužbách od 9.00 poslouží kázáním a odpoledne od 14.30 hod. přednáškou na téma „Život ve svobodě aneb církev a svoboda.“ Pěvecký sbor z Jablonce nad Nisou pod vedením sbormistra Antonína Fencky vystoupí od 13.00.

 

OSLAVY 20. VÝROČÍ STŘEDISKA A 15 LET EVANGELICKÉHO DOMOVA PRO SENIORY

Dne 1. 10. 2011 uplyne 20 let od založení střediska v Libici nad Cidlinou a současně dne 27. 10. 2011 uplyne 15 let od otevření Evangelického domova pro seniory v Libici n/C. U příležitosti těchto dvou významných výročí si Vás dovolujeme pozvat na oslavy, které proběhnou ve dnech 3. 10 – 9. 10. 2011 s následujícím programem:

3. 10. 2011 Koncert pro Vážku v Divadle Na Kovárně v Poděbradech od 18:00

7. 10. 2011 Večeře v restauraci Na Růžku v Libici n/C – pouze pro zaměstnance od 19:00

8. 10. 2011 Komponovaný program v Kulturním domě v Libici n/C 14:00 – 17:00

9. 10. 2011 Bohoslužby v evangelickém kostele v Libici n/C od 10:00

Na komponovaném odpoledním programu 8. 10. 2011 vystoupí:

ZUŠ Poděbrady – pěvecký sbor

MŠ Libice nad Cidlinou – děti

ZŠ Libice nad Cidlinou – děti

Dobšické Venuše – děti – břišní tance

Mažoretky z Poděbrad – děti

Taneční škola pan KOKI Poděbrady

Během komponovaného sobotního odpoledne bude zajištěno občerstvení.

Nedělní bohoslužby v evangelickém kostele povede farář Miroslav Erdinger.

 

Plán dalších seniorátních a celocírkevních akcí na rok 2011

30. 9. – 2. 10. Sjezd (nejen) evangelické mládeže v Jihlavě

4. – 6. 11. seniorátní dny mládeže

19. 11. konvent v Kolíně

9. – 10. 12. seniorátní vánoční mládež