Seniorátní informace - leden 2012

Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.
Václav Havel, Dálkový výslech

Poděbradský seniorát – informace
leden 2012

* 10. prosince 2012 se v Brandýse nad Labem uskutečnilo závěrečné kolokvium kurzu vzdělávání laiků. Za účasti seniorátního výboru předali vedoucí kurzu Jaroslav Fér a Jan Kašper osvědčení o úspěšném ukončení vzdělávání těmto sestrám a bratřím: Dagmar Férová, Jana Jahodová, Jiřina Kasáčková, Ivana Kratochvílová, Jiří Kratochvíl, Pavel Pistor, Michal Rudolf, Ladislav Ruml, Milena Vyhlasová, Miroslav Zelinka. Dagmar Férová, Ladislav Ruml a Miroslav Zelinka se přihlásili na synodní radě ke zkoušce na ordinovaného presbytera. Seniorátní výbor všem třem udělil doporučení.
* Farář Michal Šimek k 31. prosinci 2011 ukončil svoji službu ve sboru v Kovánci. Administrátorem sboru byl jmenován farář Václav Hurt z Mladé Boleslavi. Michal Šimek zůstává ve sboru ve Mšeně, kde pracuje na úvazek 70 %.
* Pastorální konference se koná v úterý 10. ledna v 9.00 v Kutné Hoře. Pobožnost a biblickou část na téma „Pláč Jeremiášův“ bude mít Miroslav Pfann. Bonus si připraví Miroslav Německý. Hostem bude Václav Mezřický, promluví na téma „Má globalizace budoucnost?“
* Schůze seniorátního výboru se uskuteční v úterý 17. ledna v 13.00 v Libiši.
* Prosíme, abyste již pracovali na výkazech sborového hospodaření za rok 2011 a na rozpočtu pro rok 2012. Posílejte je v termínu od 1. do 10. března 2012 seniorátní účetní Janě Dobrkovské. Posílejte je elektronicky na adresu: jana.dobrkovska@seznam.cz. Současně je pošlete podepsané ve dvou vyhotoveních na adresu Jana Dobrkovská, Nerudova 488, 293 01 Mladá Boleslav. Patřičné formuláře obdržíte ve sborové zásilce ze synodní rady. Společně s vyplněnými formuláři pošlete rovněž výsledovku a rozvahu. Doporučujeme, abyste se v případě nejasností obrátili na sestru Dobrkovskou. Ráda Vám poradí.
* V nejbližších dnech obdržíte ze synodní rady nové evidenční dotazníky. Prosíme, abyste je vyplnili a odeslali dle instrukcí.
* Prosíme poradní odbory seniorátu, aby seniorátnímu výboru sdělili, jaké akce a v kterém čase plánují. Podle toho sestavujeme plán seniorátních akcí, který v tomto zpravodaji zveřejňujeme.
* Upozorňujeme, že seniorátní výbor má ve svém hospodaření zřízen účelový fond pro půjčky. Slouží na podporu a pomoc sborům při zajišťování nutné údržby a oprav církevního majetku formou účelové bezúročné půjčky. Nyní je ve fondu přibližně 62 000 Kč.
* 23. – 27. ledna 2012 se uskuteční kurz evangelických kazatelů v Praze s názvem PENÍZE. Program se bude týkat témat: peníze a majetek v bibli, tlak peněz, vina a dluh, chudoba a naše (bez)moc, sociální rozdíly. Synodní kurátorka a synodní senior v dopise staršovstvům a kazatelům z 9. prosince 2011 vřele doporučují kazatelům účast na kurzu a staršovstva prosí, aby své kazatele uvolnili a podpořili i materiálně. „Kdybychom z každoročních hodnocení účastníků neznali přínos všeho, co kurz přináší, neobraceli bychom se na Vás s prosbou, abyste na uvedený pracovní týden své kazatele a kazatelky ze sborových úkolů a povinností uvolnili…“
* Pastorálky do letních prázdnin: 14. 2. Kolín (M. Lukášek – Jeremjáš v NZ a v církevní tradici, K. Roskovcová – bonus, Blahoslav Hájek – Mýtus a náboženství u Slavomila Daňka a Záviše Kalandry), 14. 3. Poděbrady (H. Pfannová – Místo Jeremjáše v judaismu a evropské kultuře, M. Šimek – bonus, Jaroslav Šubrt – Jósef Czapski), 10. 4. Libiš (E. Vejnar – Apoštol Pavel a Jeruzalém, H. Junová – bonus, Miloš Poborský – O kurzech Alfa), 15. 5. Předhradí (L. Ondra – Apoštol Pavel a Atény, bonus – Martin Zikmund, Martin Wernisch – Martin Luther a jeho čeští předchůdci), 12. 6. Velim (J. Kašper – Apoštol Pavel a Řím, M. Frydrych - bonus).

Soubor ke stažení: