Seniorátní informace - únor 2012

* 19. ledna 2012 předal farář Michal Šimek sbor novému administrátorovi Václavu Hurtovi. Předání se účastnili kurátor Jan Šimonek a místokurátor Mojmír Machač a senior Miroslav Pfann. Jsme vděčni bratru faráři Michalu Šimkovi za práci ve sboru, zvláště za výrazný podíl na záchraně kostela v Kovánci a obnově života sboru. Děkujeme také sestře Heleně Šimkové, které v malém kováneckém sboru vytvořila a vedla skupinu dětí v nedělní škole. Michal Šimek zůstává farářem ve Mšeně s úvazkem na 70%.
* Schůze seniorátního výboru se uskuteční v pondělí 13. února v 13.00 v Libiši.
* Pastorální konference se koná v úterý 14. února v Kolíně. Pobožnost a biblickou část na téma „Jeremjáš v Novém zákoně a v církevní tradici“ bude mít Marek Lukášek. Bonus si připraví Helena Junová. Naším milým hostem bude Blahoslav Hájek, promluví na téma „Prehistorická mytologie (od Kalandry k Daňkovi)“.
* 20. – 26. února bude senior Miroslav Pfann na dovolené. V seniorátních záležitostech se obracejte na jeho náměstka Václava Hurta.
* V poslední sborové zásilce ze synodní rady přišly formuláře výkazů sborového hospodaření za rok 2011 a rozpočtů 2012. Vyplňte je, prosíme, a posílejte seniorátní účetní Janě Dobrkovské v termínu od 1. do 10. března 2012. Posílejte je elektronicky na adresu: jana.dobrkovska@seznam.cz. Současně je pošlete podepsané ve dvou vyhotoveních na adresu Jana Dobrkovská, Nerudova 488, 293 01 Mladá Boleslav. Společně s vyplněnými formuláři pošlete také výsledovku a rozvahu. Doporučujeme, abyste se v případě nejasností obrátili na sestru Dobrkovskou. Ráda Vám poradí.
* 27. ledna 2012 přišly na sbory v e-mailové poště podrobné informace k novým elektronickým evidenčním dotazníkům. Prosím, abyste dle instrukcí dotazníky vyplnili, vytiskli konečný formulář v souboru PDF a do konce února je podepsané poslali seniorovi.

Pozvání do sborů
Mšeno. V pátek 10. února 2012 v 18.00 se v modlitebně evangelického kostela uskuteční přednáška spojená s diskusí na téma: „Duch kapitalismu a protestantská etika dle Maxe Webera.“ Téma uvede Jan Kozlík.
Mělník. V neděli 11. března v 15.00 se v Husově domě koná přednáška „Co znamená globalizace“ doc. JUDr. Václava Mezřického, CSc.

Plán dalších seniorátních a celocírkevních akcí na rok 2012
17. – 18. 3. Zpívání v Kolíně, od 17.00, host Ladislav Moravetz, koncert moderních jazzových skladeb
28. 3. presbyterní konference. Téma: Vztah křesťanů k veřejným záležitostem. Hosté: Petr Moos, Jindřich Halama, Karel Matouš.
1. 6. Noc kostelů
7. – 10. 6. synod ČCE.
10. 6. seniorátní setkání dětí.
28. – 30. 9. celocírkevní sjezd mládeže
3. 11. konvent

* Pastorálky do letních prázdnin: 13. 3. Poděbrady (H. Pfannová – Místo Jeremjáše v judaismu a evropské kultuře, M. Šimek – bonus, Jaroslav Šubrt – Jósef Czapski), 10. 4. Libiš (E. Vejnar – Apoštol Pavel a Jeruzalém, K. Roskovcová – bonus, Miloš Poborský – O kurzech Alfa), 15. 5. Předhradí (L. Ondra – Apoštol Pavel a Atény, bonus – Martin Zikmund, Martin Wernisch – Martin Luther a jeho čeští předchůdci), 12. 6. Velim (J. Kašper – Apoštol Pavel a Řím, M. Frydrych - bonus).

Soubor ke stažení: