Sborový dopis

Sborový dopis - Velikonoce

podebrady.evangnet.cz

Součástí tištěné verze sborového dopisu je i leták Jeronýmovy jednoty pro rok 2016. V elektronické verzi ho naleznete rovněž v příloze.

Sborovy dopis - srpen 2014

Srpnové vydání sborového dopisu. Příjemci tištěné verze obdrželi spolu s dopisem i složenku a informace k platbě saláru. Tyto informace naleznete v druhé příloze.

Sborový dopis - březen 2014

Sborový dopis, ve kterém naleznete především zprávy pro sborové shromáždění (zprávu kazatele, kurátora, o hospodaření, nedělce, kavárničce, setkávání maminek s dětmi.) Také informaci o sborovém dni a další pozvánky.

Soubor ke stažení: 

Adventní a vánoční sborový dopis 2013

Dopis naleznete v příloze. Přejeme příjemné počtení.

Soubor ke stažení: 

Stránky

Subscribe to Sborový dopis