Informace ze staršovstva - únor 2012

 1. Ohlédnutí: proběhlo setkání v Ekklézii; farář s mládeží byl na prodlouženém víkendu, staršovstvo schválilo dotaci na tuto akci ve výši 1.200 Kč (7 pro, 1 se zdržel).

 2. Co bude:

  • 26/2 - první neděle postní s VP, káže Míla Hofmannová a sbírka bude na církevní tiskoviny

  • 4/3 - sborový den s obědem - host potulný kazatel Petr Brodský, VP - M. Fér

  • 11/3 - rodinné bohoslužby (MF), čtení Exnerová

  • 18/3 - bohoslužby (MF), čtení Češková

  • 25/3 - bohoslužby (MF), čtení Kubíček

  • 3/3 - u příležitosti odhalení sochy Anežky české budou ekumenické bohoslužby od 16:30 před katolickým kostelem

  • setkání střední generace - 2/3 od 20:00

  • výhledově se připravuje na zelený čtvrtek 5/4 „hod beránka“ - připomínková hostina ve stylu židovské pesachové hostiny (Mikuláš Vymětal, seniorátní farář pro mládež z Prahy)

  • sborový den s Jindřichem Halamou - 15.4

  • prosba ze seniorátu o zapůjčení prostor pro následující akce:

   1. úterý 13/3 - pastorálka;

   2. sobota 17/3 - setkání kurátorů od 9:30 (potřeba zajistit menší pohoštění - kafe, buchty)

   3. pátek až sobota 13/14. dubna - seniorátní setkání "konfirmandů" (pouze prostory)

  • zpívání mládeže v Kolíně (s celocírkevním kantorem Moravetzem) - 17/3 v 17:00

  • seniorátní výbor pověřil M. Féra přípravou seniorátní Polabské pouti v obvyklém termínu 8/9 (a tím i poděbradský sbor)

 3. Sborová pošta: ze SR došly pozvánky na letní akce (tábory, kurzy…), vyjádření SR k Evropské unii.

  • Žádosti o mimořádné sbírky: sbírka na pobyty dětí a mládeže ze zahraničních sborů (bude 4/3). Diakonie požádala o sbírku pro Etiopii (pravděpodobně koncem března).

 4. Pastorace: rozeslán sborový dopis s dotazníkem, návratnost průměrná (dva dotázaní požádali o vystoupení).

  • o členství ve sboru požádala s Grossová (katolička) - bylo ji nabídnuto propůjčené členství a byla zapsána do seznamu volitelů - souhlas star.

  • s. Alena Rejsková (přistěhovaná z Liberce) - zapsána do seznamu volitelů - souhlas star.

  • zemřeli br. Stuchlík z Křečkova a s. Balcarová z Poděbrad

 5. Finance:

  • byl odsouhlasen návrh na změnu sborového účetního. Jednohlasně byla schválena s. Jitka Dubová.

  • staršovstvo bylo seznámeno s inventurou a ta byla schválena.

  • F. Povolný seznámil staršovstvo s výsledovkou za minulý a zároveň byl sestaven rozpočet na letošní rok.

  • žádost na GAW - z ústředí JJ přišla informace, že může dostat maximálně 1/3 nákladů. Vycházeli z 627 tisíc, to je 210 tisíc.

  • Byla odsouhlasena smlouva o pronájmu louky u Labe s Evou Semeckou, 9 pro.

 6. Příprava volebního sborového shromáždění, kandidátka nového staršovstva:

 7. Ostatní: sborová kronika - potřeba dopsat zpětně dva roky, sestře Svobodové pomůže sestra kurátorka Exnerová.

 8. Příští, poslední schůze tohoto staršovstva bude 15. března od 18 hod.

Soubor ke stažení: