Voko bere!

Od 30.9. do 2.10.2001 proběhl v Jihlavě Sjezd (nejen) evangelické mládeže, kterého se zúčastnili také někteří mládežníci z našeho sboru.

Základní myšlenkou projektu je celostátní setkání mladých lidí s mezinárodní a ekumenickou účastí.
Obsahem setkání jsou workshopy, přednášky, diskuse, hudba, divadlo, film, duchovní programy a mnohé jiné. Probírána jsou aktuální témata týkající se života mladých lidí a jejich problémů.
Cílem je vedení k samostatnosti, toleranci, budování základních etických maxim, rozvíjení ekumenických kontaktů, získávání kulturního rozhledu a schopnosti orientovat se v dnešní společnosti.

Letošním Sjezd měl titulek "Voko bere! aneb příležitosti a rizika v našem životě."
Hlavní přednášku jihlavského Sjezdu měla Petra Procházková, válečná zpravodajka, humanitární pracovnice a novinářka. Vyprávěla o svých zážitcích z Čečenska i Afghánistánu, kde se jí naskytly zajímavé příležitosti, ale často také musela podstupovat nepředstavitelná rizika. Dále byla pro mládež připravena celá řada možností, jak víkend strávit.
Poděbradská mládež tímto vzkazuje, že byla s letošním Sjezdem velmi spokojena a rozhodně se hodlá účastnit i dalších ročníků.
Srdečně zveme všechny mladé lidi, kteří by měli zájem, na příští Sjezd do Šumperka.

Víse informací o Sjezdu v Jihlavě najdete na http://sjezd.mladez.evangnet.cz/2011/

Kategorie: