Pět procent a hlavu vzhůru (složenka ke sborovému dopisu)

Vážení členové sboru,

se sborovým dopisem dostáváte také letáček „Pět procent a hlavu vzhůru“. Jde o akci, kterou před Vánoci spustila Synodní rada Českobratrské církve evangelické a má připomenout, že součástí našich řádů je již více jak dvacet let očekávání, že členové církve přispívají na její činnost alespoň pěti procenty ze svých čistých příjmů. Církev teď již velice rychle přechází do stavu samofinancování a v nejbližších letech razantně stoupnou odvody do tzv. Personálního fondu – fondu, ze kterého jsou placeni kazatelé a ostatní zaměstnanci církve. Stát na tyto platy do deseti let přestane přispívat (již čtvrtým rokem příspěvek snižuje pokaždé o pět procent, což v rozpočtu církve činí podstatnou částku).

Staršovstvo chce tuto akci podpořit a věříme, že se k ní jakožto zodpovědní členové sboru přidáte. (V některých církvích je standardem desátek, u nás zatím stačí pět procent :-) V této důvěře také chceme navýšit v rámci rozpočtu na rok 2020 očekávané příjmy ze saláru a to o celou čtvrtinu. Zveme vás, abyste se přidali a své odvody saláru zvýšili (koneckonců i finanční situace ve společnosti se zlepšila). Neberte to prosím jako další zátěž, ale jako způsob jak dlouhodobě zajistit aktivní existenci svého sboru, o který máte zájem.

Je nám jasné, že i mezi členy sboru jsou lidé, jejichž finanční situace není lehká a chápeme, že taková částka pro ně není únosná. Neřaďte se ale do této skupiny příliš rychle! Zároveň pokud víte o někom, kdo je v tíživé situaci a potřeboval by ať už finanční či materiální výpomoc – pro sebe či pro děti, neváhejte se na sbor prostřednictvím faráře či jakéhokoli presbytera obrátit a dát vědět. Sbor má fond sociální pomoci a rádi dle možnosti pomůžeme! (Nejen členům sboru.)

Jako nejvhodnější způsob odvodu saláru se nám zdá trvalý měsíční bankovní příkaz. Mnozí z vás ho již mají. Je samozřejmě možné odevzdávat salár v hotovosti nebo použít přiloženou složenku. Nezapomeňte také své příspěvky každým rokem navyšovat. Podívejte se na webové stránky http://hlavuvzhuru.e-cirkev.cz, kde jsou další informace i možnost nechat si svůj salár spočítat. Na sborových stránkách http://podebrady.evangnet.cz v sekci „ke stažení“ naleznete výroční zprávy, kde jsou též informace o hospodaření. Případné dotazy k financování sboru i církve vám rádi zodpovíme. Děkujeme všem, kdo se podílejí na tom, aby sbor mohl bez (finančních) problémů fungovat. Jsme rádi, že je vás tolik. Vaše staršovstvo