Pronajatá vinice - Mt 21,33-43

Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal v ní lis a vystavil strážní věž; potom vinici pronajal vinařům a odcestoval.

Kategorie: 

Hospodinova vinice - 2Kr 17,13-16; Iz 5,1-7

Kdo za to může?... hledáme viníka, když se něco pokazí, nepovede, nevyjde. Když se práce nedaří, když se manželství rozpadá, když to ve společnosti za nic nestojí. A řešení míváme: Buď za to může ten druhý, anebo nepříznivé okolnosti, které jsme nemohli ovlivnit - špatná doba, nedostatek prostředků, schopností. Zkrátka, my jsme za to nemohli, a když - tak jen trošinku.

Kategorie: 

O tunelování Božího království - Lk 16,1-9

Myslím, že pro popis majetkových transakcí, o kterých jsme slyšeli v podobenství, existuje jedno moderní slovo českého původu: tunelování.

Kategorie: 

Ananijáš a Safira - Sk 4,32-5,11

Nedávno jsme si tu s dětmi vyprávěli o tom, jak to podle svědectví knihy skutků vypadalo v první církvi. Děti ty příběhy probírají na nedělce a my dnes s nimi. Všichni, kdo uvěřili byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné... Nikdy mezi nimi netrpěl nouzí, neboť ti kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utržili skládali apoštolům k nohám... Takové idilické. Až nepředstavitelné.

Kategorie: 

Boží stavba - 1Kor 3,9-17

 Boží pole, Boží staveniště. Tak se má na sebe a svoji existenci dívat sbor křesťanů (asi nejenom) v Korintě. Něco, co je v pohybu: v růstu, ve výstavbě. Stále se něco děje, žije to tu – není to jen přešlapávání na místě – je to směřování, má to nějakou vizi, nějaký záměr. Ze začátku toho člověk moc nevidí, ale najednou se před ním začne objevovat hrubá stavba, časem se objeví střecha, okna, možná se začne přemýšlet nad vybavením nebo barvou fasády, nad záclonkami do oken. Co ve sboru nesmí chybět, bez čeho se neobejde a co je jen doplňkem?

Kategorie: 

Stránky

Subscribe to Front page feed