Prohlášení synodu (klimatické změny)

Všichni zakoušíme dopady změn klimatu. Citlivěji vnímáme výkyvy počasí, sucho a problematiku oteplování planety. Jako lidstvo stojíme před dalekosáhlými hrozbami nedostatku pitné vody, snižující se biodiverzity, neobyvatelnosti celých oblastí planety a stěhování milionů lidí. Rozsah problémů mnohé ochromuje. Někteří se snaží situaci ignorovat nebo zlehčovat. Jiní se spoléhají na to, že žijeme ve šťastnější části světa a že se nás změny nedotknou. Jsou však také lidé, které tato situace hluboce trápí a snaží se nejhoršímu podle svých sil zabránit.

Sbírka darů Jeronýmovy jednoty

V měsíci květnu probíhá sbírka darů na Jeronýmovu jednotu. "JJ" je zjednodušeně řečeno nadace, která pomáhá sborům s opravami a výstavbou jejich budov (kostelů, far) a to prostřednictvím darů nebo bezúročných půjček. Také jsme z ní v minulosti několikrát čerpali. Část vybraných peněz se rozděluje prostřednictvím seniorátů, část rozděluje ústřední shromáždění JJ. Myslete prosíme i na tento účel. Přispět můžete (ideálně do konce května, takže obratem) na účet sboru 2400286385/2010 (do poznámky připište JJ, případně jméno). Použít můžete také přiložený QR kód). Děkujeme

Program Noci kostelů v poděbradském evangelickém sboru

Vedle plakátku se společným programem Noci kostelů v Poděbradech přidáváme též podrobnější plakátek s programem v evangelickém kostele a těšíme se na setkání.

Kategorie: 

Seniorátní rodinná neděle v Pečkách

Přidejte se a přijeďte

Stránky

Subscribe to Front page feed