Objednávka kalendáře, Českého bratra a Rolničky

Jako každoročně můžete objednávat výše zmíněné. Prosím vyplňte následující formuláře (kliknutím na to, co chcete). Termín objednávek je do konce listopadu.

Český bratr 

Nástěnný kalendář ČCE

Věci z Rolničky

Bohoslužby 15. 11. 2020

Kategorie: 

jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie panny (Apoštolské vyznání víry)

Modlitba: Bože, vyznáváme, že ty jsi Pánem celého světa, všeho co vidíme i nevidíme. Jsi svrchovaný, nepřístupný a svatý. A přece tě krze Ježíše Krista a díky jemu poznáváme jako milosrdného Otce, který odpouští a který se smilovává. V Ježíši Kristu nám ukazuješ cestu a v Duchu svatém nás pozdvihuješ tam, kdeklesáme. Prosíme, ztiš a utiš si nás i tuto neděli, abychom spolu s celou církví všude po světě naslouchali tvému slovu a zv tvého milosrdenství mohli žít. Amen.

Čtení: Gn 3,9 – 24

Píseň: 440 – Ozvi se Pane můj

Kategorie: 

Stvořitele nebe i země (Apoštolské vyznání víry)

Modlitba: Hospodine, Stvořiteli světa, děkujeme ti za jeho krásu, za všechno, čím jsme obklopeni, co nám dává radost i sílu. Chválíme tě a žasneme nad důmyslností tvého stvoření, na které se nemůžeme vynadívat. Děkujeme za všechny krásné chvíle, které jsme mohli v uplynulých dnech prožít. Bez tebe by tento svět nebyl ničím, jen nehostinnou beztvarou hroudou. Bez tebe by nic z té krásy nemělo smysl, bez tebe bychom byli ztraceni.

Kategorie: 

všemohoucího (Apoštolské vyznání víry)

Modlitba: Milostivý Bože, mnoho kolem nás toho je zavřeného, mnozí jsme doma zavření a izolovaní. Ty ale přicházíš i skrz zavřené dveře, máš klíče k našim životům. Otevíráš výhledy naděje. Prosíme, otevírej nám je i nyní. Přinášej klid tam, kde vládne nervozita a strach. I v tuto chvíli chceme zůstat otevření pro tvé oslovení. Prosíme za všechny křesťany, kteří se dnes všelijakým způsobem a po celém světě podobně, všelijak provizorně, snaží oslavit neděli vzkříšení. Prosíme, buď nám nablízku. Amen

Čtení: Da 3,13-18

Kategorie: 

Věřím (Apoštolské vyznání víry)

Modlitba: Hospodine, náš Pane, tobě patří naše chvála a vděčnost. S úžasem si smíme uvědomovat, že ti patříme a co to pro nás znamená. S vděčností smíme přijímat tvou ruku, která nás drží, když padáme, ukazuje směr, když bloudíme, popostrkuje, když ztrácíme odvahu nebo se ti chceme někam ztratit.

Kategorie: 

Večery v karanténě: Pepík Bartošek "Jak mě ovlivňují moje cesty světem"

Zveme na podzimní pokračování večerů v karanténě, tentokrát s hostem farářem Pepíkem Bartoškem, který bude mluvit o svých cestách světem. Ve středu od osmi na adrese http://meet.jit.si/ccepodebrady

Středa, 4 Listopad, 2020 - 20:00
Kategorie: 

V neděli opět on-line

Od neděle 18. října se opět bohoslužby konají prostřednictvím videokonference na adrese http://meet.jit.si/ccepodebrady. Nebojte se připojit a zapojit. Je to možnost nejenom slyšet a vidět, ale pokud chcete, také se zapojit ke společnému rozhovoru poté. Návod je v příloze.

Pokud to není možné, pokusíme se rovněž o souběžné vysílání bohoslužeb - v neděli ráno na těchto stránkách. 

Českobratrská církev evangelická nabízí rovněž další možnosti, kde hledat v této době duchovní stravu. Více na stránkách církve (www.e-cirkev.cz) v sekci Církev doma. Pro znalce technologií - na církevním Soundcloudu naleznet plno dobrých věcí k poslechu.

 

Také ostatní sborová setkání se zčásti přesouvají na web.

Nevíte-li si rady, kontaktujte faráře.

Díkčinění za úrodu

V neděli 4. října

Neděle, 4 Říjen, 2020 - 09:45
Kategorie: 

Stránky

Subscribe to Front page feed