Pět procent a hlavu vzhůru (složenka ke sborovému dopisu)

Vážení členové sboru,

se sborovým dopisem dostáváte také letáček „Pět procent a hlavu vzhůru“. Jde o akci, kterou před Vánoci spustila Synodní rada Českobratrské církve evangelické a má připomenout, že součástí našich řádů je již více jak dvacet let očekávání, že členové církve přispívají na její činnost alespoň pěti procenty ze svých čistých příjmů. Církev teď již velice rychle přechází do stavu samofinancování a v nejbližších letech razantně stoupnou odvody do tzv. Personálního fondu – fondu, ze kterého jsou placeni kazatelé a ostatní zaměstnanci církve. Stát na tyto platy do deseti let přestane přispívat (již čtvrtým rokem příspěvek snižuje pokaždé o pět procent, což v rozpočtu církve činí podstatnou částku).

Číst celý článek about Pět procent a hlavu vzhůru (složenka ke sborovému dopisu)

Pastýřský list synodního seniora Daniela Ženatého

Sestry a bratři v Kristu, milí přátelé,
prožíváme těžký čas. Zákeřný vir změnil během několika dnů způsob života celé planety.
Jednou se budeme ptát, zda tato situace nastala bez varování, nebo jsme varování neviděli, či vidět nechtěli. Avšak dnes, v čase nouzového stavu v naší zemi, je důležité, abychom jedni druhým přáli dobré věci, aby naše slova prospívala trpělivosti a naději. Ani nevyslovujme to, co zbytečně šíří chaos a neúctu k ostatním lidem. Číst celý článek about Pastýřský list synodního seniora Daniela Ženatého

Přehled online bohoslužeb v ČCE

Pokud máte zájem o vysílání bohoslužeb z jiných sborů (improvizované bez publika), na stránkách církve je AKTUALIZOVANÝ SEZNAM.

Pravidelný nedělní rozhlasový přenos bohoslužby zprostředkovává Český rozhlas Vltava v neděli od 9.00. Pro nadcházející neděle se připravují vysílání z: Číst celý článek about Přehled online bohoslužeb v ČCE

Takže u nás také

Milí členové a přátelé sboru,

vzhledem k tomu, co se děje kolem nás, budou rovněž naše nedělní bohoslužby v následující době zrušeny - nejenom proto, že se nás schází mnohem více než třicet. Chápeme, že je to v tuto dobu důležité pro ochranu zejména těch virem i jinými nemocemi ohroženějším.

Bohoslužby tedy nebudou. U kostela bude přítomen farář pro ty, kdo by z nějakého důvodu přišli.

Sledujte webové stránky sboru, dáme tam odkazy na bohoslužby vysílané online na internetu, v rádiu či televizi. Nicméně: jako evangelíci se dost často odvoláváme na svou dávnou písmáckou tradici - a proto možná ještě lepší, než brouzdat po internetu či éterem, bude prostě stačit (nejen) v neděli ráno si otevřít Bibli a číst si v ní a promýšlet jí. Bude-li to společně s dětmi nebo někým dalším, tím lépe. Modlitba třeba přijde sama, nebo se dají otevřít Žalmy, zpěvník...

Vůbec je to asi dobrá příležitost tohoto postně infekčního období, když toho běžného shonu bude pro mnoho lidí méně - prostě si otevřít knížku, projít se, zamyslet se, popovídat si.

A nezapomenout na ty, kteří to naopak zrovna teď mají těžší. Jistě je dobrá modlitba, ale konkrétní pomoc bude taky dobrá - třeba rodičům, kteří potřebují pohlídat děti, nebo těm, kdo potřebují pomoci s nákupem, zařízením jídla a podobně. Možná bude někde potřeba vnášet trochu klidu a uměřenosti, pomáhat se vyrovnávat se strachem.

Budete-li vědět o někom, kdo by zrovna v tuto chvíli potřeboval pomoci, dejte vědět, třeba najdeme možnost, jak pomoc zařídit.

Ruší se též další nejbližší setkání - děti, konfirmandi, mládež. Staršovstvo má za to, že by pro jednou měla vynechat i kavárnička.

Sledujte naše webové stránky pro aktuální informace. V následujících dnech asi budete dostávat více mailů, už je také připraven k vytištění sborový dopis. Neváhejte se na faráře s čímkoli obracet.

Číst celý článek about Takže u nás také

Kategorie: 

Stránky

Subscribe to Front page feed