Výroční zprávy

Zprávy o životě sboru za rok 2014

V příloze naleznete výroční zprávu o životě sboru, přehled hospodaření a výkaz hospodaření. Další zprávy (o práci staršovstva, hospodaření, nedělní škole, kavárničce, mládeži, setkávání maminek s dětmi) naleznete ve sborovém dopise zde.

Zprávy o životě sboru za rok 2013

Všechny zprávy, včetně hospodaření, jsou v jednom dokumentu.

Soubor ke stažení: 
Subscribe to Výroční zprávy