Sborový dopis

Sborovy dopis - srpen 2014

Srpnové vydání sborového dopisu. Příjemci tištěné verze obdrželi spolu s dopisem i složenku a informace k platbě saláru. Tyto informace naleznete v druhé příloze.

Sborový dopis - březen 2014

Sborový dopis, ve kterém naleznete především zprávy pro sborové shromáždění (zprávu kazatele, kurátora, o hospodaření, nedělce, kavárničce, setkávání maminek s dětmi.) Také informaci o sborovém dni a další pozvánky.

Soubor ke stažení: 

Adventní a vánoční sborový dopis 2013

Dopis naleznete v příloze. Přejeme příjemné počtení.

Soubor ke stažení: 

Sborový dopis - září 2013

Informace ze sboru, pozvánky a další naleznete v přiloženém souboru. Součástí sborového dopisu je i Anketa o životě sboru 2013, kterou můžete vyplnit i on-line, nebo si ji stáhnout a vytisknout zde.

Soubor ke stažení: 

Sborový dopis - květen 2013

Květnová dávka informací a pozvánek.

Sborový dopis - únor 2013

Pravidelné informace ze sboru - velikonoční úvodník, kalendář, zprávy na sborové shromáždění.

Soubor ke stažení: 

Sborový dopis - advent 2012

Přejeme příjemné počtení a těšíme se na setkání při některém z inzerovaných setkání. Nestačí-li vám elektronická verze sborového dopisu, vězte, že tištěná je v dostatečném množství k rozebrání v kostele, nebo po vyžádání zašleme.

Soubor ke stažení: 

Stránky

Subscribe to Sborový dopis