Velikonoční bohoslužby

Čtvrtek 18. 4. od 19 hodin - Čtení pašijí
Pátek 19. 4. od 19 hodin - Velkopáteční bohoslužby
Neděle 21. 4. od 9:45 - Boží hod velikonoční - bohoslužby