Sbírka na nové ozvučení kostela a vybavení pro videopřenosy bohoslužeb

Staršovstvo sboru vyhlašuje sbírku na nové ozvučení kostela a vybavení pro videopřenosy bohoslužeb, případně jiných akcí. 
Během nucené uzavírky a omezené kapacity kostelů se stalo samozřejmostí, že bohoslužby přenášíme rovněž prostřednictvím videopřenosu na kanálu Youtube. Tyto přenosy jsou momentálně zajišťovány spíše improvizovaně za pomoci zapůjčené techniky. Zároveň vyžadují školenou obsluhu a celkem komplikovanou přípravu. 
Staršovstvo rozhodlo, že v pravidelných přenosech chceme pokračovat i nadále, abychom nabídli možnost zúčastnit se „na dálku“ bohoslužeb zejména starším či nemocným, kteří do kostela dojít nemohou. Není ale možné, aby příprava a obsluha přenosů byla náročná jako doposud. Proto jsme se rozhodli vybavit kostel patřičnou technikou, aby vysílání bohoslužeb a jiných akcí mohlo být spuštěno na jednoduché stisknutí vypínače. 
Ukázalo se ovšem, že naše stávající ozvučení kostela rovněž není vyhovující a bude potřeba ho obnovit. Nakonec se celková částka na obnovu vybavení vyšplhala na zhruba 95 tisíc korun. 
Tuto částku z části pokryjeme z dotací města Poděbrady na činnost, ale zároveň vypisujeme samostatnou sbírku. 
Přispívat do ní můžete prostřednictvím sborového účtu 2400286385/2010 s poznámkou pro příjemce „Ozvučení kostela“ nebo do sborové pokladny na příjmový doklad. Použít můžete rovněž QR kód v přiloženém plakátku.
Děkujeme. 
Kategorie: